Posadili lipo v spomin na Ignaca Sedmaka - Naceta Matevževega

Sorodniki, vaščani in prijatelji so na Jurščah ob 100. obletnici rojstva in prvi obletnici smrti Ignaca Sedmaka - Naceta v zahvalo in trajen spomin v središču vasi posadili lipo.

Lipa sredi vasi je spoštljiv spomin vaščanov Juršč na rojaka Ignaca 
Sedmaka - Naceta.
Lipa sredi vasi je spoštljiv spomin vaščanov Juršč na rojaka Ignaca Sedmaka - Naceta.  

JURŠČE > Kulturni del dogodka so oblikovali svojci in prijatelji, odlomke iz njegove knjige Na Jurščah sem doma in njegove pesmi pa je občuteno prebral dramski igralec Brane Grubar.

Ignac Sedmak – Nace je bil rojen na Jurščah 1. septembra 1922. Več let je živel v Kopru. Nazadnje je bil zaposlen na občini kot višji strokovni delavec za področje družbenih dejavnosti. Pred upokojitvijo se je z družino preselil v Pobege in se vključil v delo organizacij in društev. Rad se je vračal v rojstno vas, kjer je obnovil rojstno hišo in pomagal pri razvoju na vseh področjih. Bil je v marsičem edinstven in izjemen človek. Kljub visoki starosti, praznoval je 99 let, se je dogodkov spominjal tako natančno, da je zanje navajal datume, leta in celo dan v tednu. Gojil je veliko ljubezen do rojstne vasi in želel, da bi napredovala v razvoju, saj je bila zlasti v obdobju italijanske zasedbe po prvi svetovni vojni zaradi obmejne lege zelo zapostavljena. Italijani so celo razmišljali o preselitvi vasi. Šele po drugi svetovni vojni se je začel njen razvoj, h kateremu je z idejami ter večkrat kot organizator in vodja akcij skupaj z vaščani veliko prispeval prav on. S skupnimi napori so prenovili vas. Ljudje so cenili njegovo delavnost, poštenost in mu zaupali.

S pomočjo Kulturnega društva Juršče je leta 2009 izšla njegova knjiga Na Jurščah sem doma. Gre za dragocen zapis zgodb, dogodkov o usodi ljudi na jurški zemlji. Knjiga je nastala v želji, da bi se ohranil tudi za bodoče rodove spomin na ljudi in dogodke dvajsetega stoletja. Zajema čas od petrolejke do interneta in kabelske televizije, skozi celih 100 let. Knjiga je dragoceno darilo vaščanom in vsem, ki želijo spoznati, kako so živeli ljudje v 20. stoletju. Leta 2021 je bila uvrščena na seznam del, ki so jih bralci prebirali v okviru akcije Primorci beremo.


Najbolj brano