Zgodovinski dan s trpkim priokusom

Za vaščane Suhorja je danes “zgodovinski dan”. Po dolgih letih so namreč dočakali predajo namenu prenovljenega mostu čez reko Reko, ki vas povezuje s svetom. A veselje ob pomembni pridobitvi za odmaknjeno in pogosto spregledano brkinsko vas je nekoliko zasenčila zaskrbljenost ob načrtovani zajezitvi Suhorice za vodooskrbo slovenske Istre.

Trak pred mostom je skupaj s predstavniki občine, projektanta, 
izvajalca in vaške skupnosti prerezal tudi minister za okolje in 
prostor Andrej Vizjak (tretji z leve).

 Foto: Veronika Rupnik Ženko
Trak pred mostom je skupaj s predstavniki občine, projektanta, izvajalca in vaške skupnosti prerezal tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (tretji z leve).  Foto: Veronika Rupnik Ženko

PIVKA > “Za nas je danes zgodovinski dogodek. Prenovo mostu smo zelo dolgo pričakovali in vsakokrat, ko je narasla reka pokazala svoje zobe, smo trepetali, ali bo ta most trden kot kost, ali se bomo znašli kje drugje, ne pa na drugi strani reke,” je predajo mostu namenu v imenu vaščanov pospremila Kristina Dekleva.

Takšno je bilo sporočilo novoustanovljene civilne iniciative Ohranimo Brkine ministru Andreju Vizjaku, a ga ni videl, saj je bil transparent še pred njegovim prihodom odstranjen. Je pa nato spet našel pot nazaj na most. (Foto: arhiv CI)

Most so utrdili, ne da bi ga skazili

Izrazila je zadovoljstvo, da je most, po katerem je promet sicer stekel že sredi meseca, ohranil svojo prvotno, čudovito kamnito podobo. “Zelo smo ponosni na to, kajti v zadnjem času se veliko stvari spreminja, dogajajo se hudi posegi in vsaka takšna pridobitev, ki ostane v obliki, kot je nekoč bila, je toliko bolj pomembna. Naša vas je stara, kamnita, spomeniško zaščitena, zato je to še toliko bolj dobrodošlo,” je izpostavila in dodala, da se vas v zadnjem obdobju vse bolj razvija, tudi turistično, zato je ustrezna prometna povezanost nepogrešljiva.

Tudi projektant Darko Žitko je izpostavil, da je bilo njihovo vodilo ohraniti kamniti del mostu. Statična presoja je namreč pokazala, da je to mogoče. Kamnite temelje so utrdili z betonom, predvsem zaradi erozije, oboke in stebre pa injektirali in s tem povečali nosilnost na 25 ton. Nosilno konstrukcijo z voziščem so izvedli na novo. Kot je poudaril Žitko, so pri tem upoštevali vse pogoje Agencije RS za okolje in Zavoda za ribištvo Slovenije.

Izdatna pomoč države

Pivški župan Robert Smrdelj se je projektantu, izvajalcu, podjetju Godina, in vsem ostalim sodelujočim zahvalil za dobro opravljeno delo, vaščanom tako Suhorja kot Ostrožnega Brda, prek katerega je potekal začasni obvoz, za potrpljenje, ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pa za sofinanciranje. Občina je namreč za 578.000 evrov vredno naložbo, katere financiranje je bilo sprva predvideno iz občinskega proračuna, uspela pridobiti približno 75 odstotkov sofinanciranja MOP iz programa odprave posledic škode zaradi neurij s poplavami v februarju 2019, ki so dodatno načele tudi most za Suhorje.

Odprtja se je zato udeležil tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je ob tej priložnosti izpostavil, da namerava MOP evropski denar, ki bo na razpolago Sloveniji, nameniti predvsem za projekte vodooskrbe, med katerimi je tudi vodooskrba slovenske Istre, in ravnanja z odpadnimi vodami ter protipoplavno zaščito.

Podpirajo razvoj, toda ...

Kristina Deklevaje ministru sporočila, da vaščani podpirajo razvoj in so zelo hvaležni za vsa sredstva, ki sta jih tako država kot občina namenili njihovemu kraju. “Prav tako podpiramo ustavno pravico do pitne vode slehernega državljana republike Slovenije in je ne želimo okrniti. Vendar mi tukaj živimo, to je naše okolje. Apeliram na državo in tudi na našo občino, naj s tresočo roko pripravlja projekte, ki lahko pomenijo megalomanske posege v naravno okolje. Zlasti spričo dejstva, da je pitne vode iz zajetja Malni, iz Klaričev in iz ilirskobistriškega vodovoda dovolj. Napeljava dodatnih cevi zagotovo ne bi bila tak poseg v naravo, kot bi bila zajezitev doline.”


Najbolj brano