Oskrbovana stanovanja na Kozini bi radi gradili čim prej

Do vključno 4. marca lahko občani podajo pripombe na javno razgrnjen dokument - elaborat, s katerim bo lahko Kolektor Koling, ki želi v kozinski soseski Brinje zgraditi še en blok (v njem bo imel nepremičninski sklad ZPIZ oskrbovana stanovanja), hitreje pridobil gradbeno dovoljenje. Namembnost vseh gradbenih parcel namreč ne ustreza stanovanjski gradnji in jo je treba spremeniti.

Levo do zadnjega bloka  v Brinju bo zrasel še eden, kjer bodo 
varovana stanovanja.  Foto: Lea Kalc Furlanič
Levo do zadnjega bloka v Brinju bo zrasel še eden, kjer bodo varovana stanovanja.  Foto: Lea Kalc Furlanič

KOZINA > Poročali smo že, da bo nepremičninski sklad zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) na Kozini, v soseski Brinje, od Kolektor Kolinga oziroma njegove hčerinske družbe, ki je v Brinju že zgradila štiri stanovanjske stolpiče, odkupil blok, v katerem bo imel oskrbovana stanovanja. A pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za ta nov blok so naleteli na težave.

Zemljišče, predvideno za gradnjo, se namreč nahaja v dveh različnih prostorskih enotah - ena je namenjena stanovanjski gradnji, druga pa gradnji za centralne dejavnosti. Ker je treba slednjo namembnost spremeniti v občinskem prostorskem načrtu (OPN), tak postopek pa kar dolgo traja, saj ga poleg občine potrjujejo še ministrstva, je investitor, ki pa bi rad čim prej dobil gradbeno dovoljenje in začel z gradnjo, občino prosil za hitrejši postopek - za potrditev elaborata lokacijske preveritve. Tega potrjuje le občina in velja, dokler občina in država ne zaključita spremembe OPN. Elaborat lokacijske preveritve pa mora biti javno razgrnjen, da imajo občani možnost nanj podati pripombe. V tem primeru imajo čas do vključno 4. marca, gradivo je objavljeno na spletni strani občine, vpogled vanj je možen tudi v prostorih občine, vendar po predhodnem naročilu preko telefonske številke 05/680-01 50.

30

oskrbovanih stanovanj bo v soseski Brinje na Kozini

Investitor namerava zgraditi stavbo, ki bo nadaljevanje stanovanjskega naselja Brinje na Kozini. Skupno tam sedaj stoji že šest blokov. Prva dva je zgradil še Stavbenik, ki je nato propadel. V novem, sedmem, bloku v Brinju, je v štirih nadstropjih predvidenih 42 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih in dvanajst namenskih stanovanj. V pritličju bodo skupni prostori oskrbovanih stanovanj.


Najbolj brano