Odprto pismo županu Občine Sežana

Spoštovani župan g. David Škabar, naše ugotovitve glede projekta “prenova trga Plac v Dutovljah” smo opisali v zadnji številki Kraškega obzornika, glede kršitev OPN pa še čakamo na odgovor Medobčinskega inšpektorata. V tem pismu pa vam želimo pojasniti vsaj del tistega, česar od nas vztrajno nočete slišati.

 “Historičnemu jedru Dutovelj je bila  vsiljena degradacija kulture 
bivanja na podlagi odločitev tistih, ki v betonu in asfaltu vidijo 
tako zaželeno modernizacijo,” v javnem pismu županu Davidu 
Škabarju v imenu Civilne iniciative za spoštovanje dediščine 
Dutovelj piše Jasna Čuk Rupnik. Foto: Veronika Rupnik Ženko
“Historičnemu jedru Dutovelj je bila vsiljena degradacija kulture bivanja na podlagi odločitev tistih, ki v betonu in asfaltu vidijo tako zaželeno modernizacijo,” v javnem pismu županu Davidu Škabarju v imenu Civilne iniciative za spoštovanje dediščine Dutovelj piše Jasna Čuk Rupnik. Foto: Veronika Rupnik Ženko

Na zadnji seji občinskega sveta ste povedali: “Pri meni so bili najvišji predstavniki države, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino. So želeli, da se dobimo brez prisotnosti javnosti, jaz pa še trije gospodje iz Ljubljane. In so jasno dali vedeti, da naj se tam krajevna skupnost odloči, ali želi imeti trg ali želi imeti parkirišče.” Rekli ste tudi: “Krajevna skupnost se je odločila in na tem sestanku so bili tudi predstavniki civilne iniciative. Krajevna skupnost se je odločila “asfalt” in mi smo upoštevali stoprocentno mnenje krajevne skupnosti.”

Potek izredne seje Sveta Krajevne skupnosti Dutovlje, na kateri je padla odločitev “asfalt” smo v Civilni pobudi doživeli precej travmatično. S strani občine je bila prisotna le vodja projekta, javna uslužbenka Lejla Kastelic, saj ste se vi opravičili, in štirje od osmih članov sveta KSD. Zadnji je zaradi zamude poslal kar e-sporočilo, da bi plato pred cerkvijo “osebno rajši asfaltiral” in “v kolikor se v tem primeru 'prišpara' denar, bi ga namenil za osvetlitev cerkve in popravilo (fugiranje, popravilo ometa) zida”. Torej zida, ki priprada sakralnemu objektu enega od kraja, ki bi ga po 44. členu OPN morala občina še posebej skrbno varovati.

Ta predlog Denija Ristovskega je predsednica KSD Neva Filipčič prebrala ob začetku razprave in tako se je začelo “načrtovanje” še enega od gradbenih posegov v javni prostor in v objekte kulturne dediščine Dutovelj. Svetniki so predano razpravljali o tem, kako naj bi izvedli asfaltiranje, kako bi poskrbeli, da kakšen avto “ne bi zgrmel po stopnicah” in bi kot prepreko morda postavili količke ali raje cvetlična korita. I.t.d.

Šele po takšni razpravi je bila k besedi povabljena tudi Civilna pobuda. Branje našega predloga je predsedujoča prekinila že po prvi točki, češ da gre za “širjenje dnevnega reda”, tega pa ne bo dovolila, ker “bodo sicer nekateri člani sejo zapustili”. S še nekaj protesti in prekinitvami je bil naš predlog končno prebran ter izročen prisotnim kot priloga zapisnika.

Vas in javnost obveščamo, da smo se v predlogu zavzeli za začasni odlog zaključnih del pred cerkvijo sv. Jurija do pridobitve strokovnih predlogov interdisciplinarne skupine strokovnjakov (arhitektov, oblikovalcev, krajinskih arhitektov) o celostni ureditvi vaškega jedra. Odločitev o izboru bi bila po razgrnitvi projektov zaupana občanom. Tako bi bil lahko delno rešen nesprejemljivi izgled vasi. To smo vam predlagali že na novembrski občinski seji, na kateri je našo pobudo podprlo tudi nekaj občinskih svetnikov. Od vas so takrat javno terjali oblikovanje takšne skupine. Čudimo se, da v zapisniku seje o tem ni besede.

Odgovora na vprašanje: “Kdo je sploh potrdil projekt?” svetnikom in nam še do danes niste dali. Lahko se pozanimate, kako zgledno urejajo javni prostor v Ajdovščini in Vipavi ali si ogledate, kakšen DIIP je podpisala predsednica Občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica! Vi kot župan niste zagotovili ne DIIP ne predsednika občinske uprave! Ste si morda ogledali, na katerem od zadnjih mest je po transparentnosti Občina Sežana? Ta investicija - v vrednosti več sto tisoč evrov - s strani vas in Občinske uprave ljudem sploh ni bila predstavljena in projekt ni bil javno razgrnjen. Zato smo o dutovskem problemu kot o primeru slabe prakse poročali v Državnem svetu 14.2.2022 na posvetu z naslovom Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027.

Dobro veste, da so za nas že od vsega začetka nesprejemljive rešitve, ki ste nam jih ponudili s projektantskim birojem Krasinvest in nam jih skupaj s predstavniki krajevne skupnosti Dutovlje vsilili kot izvršeno dejstvo. Zdaj bodo kostanji na trgu dobili še betonske klopce, pod katerimi naj bi svetile led lučke! Historičnemu vaškemu jedru je bila torej vsiljena degradacija kulture bivanja na podlagi odločitev tistih, ki v betonu in asfaltu vidijo tako zaželeno modernizacijo.

Vse od konca prejšnjega leta vam želimo sporočiti, da imamo trdno podporo kompetentnih strok: Zbornice za arhitekturo in prostor, Fakultete za arhitekturo in drugih strokovnjakov, ki podpirajo naša prizadevanja. Predlagamo vam, da bi z njihovo pomočjo občina pridobila ustrezno domišljene arhitekturne predloge, ki bi bili nato javno razgrnjeni in o katerih bi soodločali vaščani in s konsenzom izbrali najustreznejšo rešitev. Naredili bi torej tisto, kar bi morala izvesti Občina Sežana na samem začetku projekta v letu 2019, pa ni. To možnost še vedno imate, če boste pripravljeni prisluhniti ljudem in sodelovati. Ugotovili boste, da tu živimo dobri ljudje, z dobrimi idejami, ki mislimo in želimo dobro za našo celotno skupnost. Ne samo za štiri leta, temveč za generacije.

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo.

Civilna pobuda za spoštovanje dediščine Dutovelj

zanjo Jasna Čuk Rupnik


Najbolj brano