Občina zapečatila usodo Počka?

Obrambni minister Karl Erjavec je od postojnske občine pričakoval jasen odgovor, ali naj Poček ostane osrednje vojaško vadišče ali ne in kakšne dejavnosti so sprejemljive. Postojnski občinski svet je danes zvečer soglasno sprejel sklep, s katerim zahteva, da se osrednje vadišče nemudoma ukine in da se vse že napovedane, še nenapovedane in predvidene vaje odpovejo.

Postojnski občinski svet zahteva, da se osrednje vadišče nemudoma ukine, a nekateri svetniki so vendarle izrazili dvom, da se 
bo to zgodilo čez noč.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Postojnski občinski svet zahteva, da se osrednje vadišče nemudoma ukine, a nekateri svetniki so vendarle izrazili dvom, da se bo to zgodilo čez noč.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Ključno vprašanje zdaj ostaja, kakšni bodo naslednji koraki, v kolikor ministrstvo za obrambo (Mors) tega sklepa ne bo spoštovalo, glede na to, da so letošnje vaje na Počku že načrtovane, vlada pa je načrt tudi že potrdila.

Zvonko Černač je zato opozoril, da je občinski svet že lani sprejel sklep, po katerem občina sama pripravi zakon o zaprtju vadišča Poček, v kolikor župan z Morsom ne bo dosegel sporazuma o terminskem in vsebinskem načrtu za zaprtje vadišča, pa tudi zakon o zaščiti vodnega vira Malni, katerega priprava je sicer v sklepni fazi. Černač je poudaril, da se morajo te aktivnosti zdaj nadaljevati. Kaj bomo sicer storili, se je vprašal. “Se bomo ulegli na cesto, ko bodo prišli tanki?”

Še nikoli tako blizu rešitve

“Če je kdaj potrebna naša enotnost in da stopimo skupaj, je to zdaj,” pa je pozval Oskar Komac in dodal, da ima občina za sabo referendumsko voljo ljudi in razveljavitev državnega prostorskega načrta (DPN) za vadišče. “Še nikoli nismo bili tako blizu zaprtja. Če bomo to spustili iz rok, ne vem, če bo naša generacija še lahko o tem odločala,” se je tudi Andrej Poljšak strinjal, da je čas, da Mors najde novo ustrezno lokacijo, ki ne bo ogrožala pitne vode.

Ne bo osrednje, bo pa vadišče?

Mors je sicer že izrazil pričakovanje, da bi Poček ostal osrednje vadišče s povečanim obsegom dejavnosti v prehodnem obdobju dveh let. Da bo glede na sklep občinskega sveta zato treba pogovore nadaljevati, se je danes strinjal tudi župan Igor Marentič.

Je pa Erjavec na sestanku z županom prejšnji mesec napovedal tudi iskanje drugih možnosti, če se bo izkazalo, da možnosti za nadaljnji razvoj osrednjega vadišča ni, sploh če bi se potrdilo, da dejavnost ogroža vire pitne vode. Ni pa izključil, da bi v omejenem obsegu Poček vendarle ostal poligon, saj je Mors lastnik zemljišč in ima odločbo ministrstva za okolje in prostor, po kateri se šteje, da ima Poček gradbeno in uporabno dovoljenje skladno s 118. členom gradbenega zakona, saj se mu namembnost po 25. 6. 1991 ni spremenila.

Občina Postojna je v zvezi s to odločbo zahtevala obnovo postopka, ki pa so jo na MOP zavrgli, zato je vložila tožbo na upravno sodišče.

Dejavnost bi potekala na črno

Pobudnica ustavne presoje DPN Margareta Srebotnjak Borsellino paje glede tegaopozorila, da gradbeno in uporabno dovoljenje veljata samo za objekte in okoliše, ne pa tudi za dejavnost. Zato bodo vse morebitne bodoče vaje na Počku potekale na črno.

Zakonitost dejavnosti na vadišču pa postavlja pod vprašaj že dejstvo, da je bil DPN za osrednje vadišče razveljavljen, ker Mors ni dokazal, da dejavnost vadišča ne pomeni tveganja za onesnaženje virov pitne vode.


Najbolj brano