Kovanec progi v spomin

Društvo ljubiteljev železnic Ilirska Bistrica je Banki Slovenije in slovenski vladi predlagalo izdajo priložnostnega kovanca ob 150. obletnici zgraditve proge Pivka - Reka. Obletnico bodo praznovali čez dve leti, saj so to progo slavnostno odprli leta 1873.

Pobudo za priložnostni kovanec v spomin na 150 let proge 
Pivka-Reka so predstavili  v Ilirski Bistrici.
Pobudo za priložnostni kovanec v spomin na 150 let proge Pivka-Reka so predstavili v Ilirski Bistrici. 

ILIRSKA BISTRICA Tako imenovano Južno železnico Dunaj - Ljubljana - Trst je leta 1857 zgradila država, a je kmalu prešla v zasebne roke. Kot zasebna družba je na novo zgradila ali pa prevzela in dokončala številne proge, katerih gradnja je zastala zaradi finančnih težav.

28. oktobra 1864 je bil sprejet pomemben dokument, ki je vseboval seznam bodočih projektiranih prog. Številni ljudje so poudarjali potrebo železniške povezave Pivka - Reka ter da je proga pomembna z vidika krajevnega, državnega in evropskega tranzita. Železniška proga Pivka - Reka je bila odprta za promet 25. junija 1873.

Proga med Pivko in Reko je bila obenem z odsekom med Sežano in Postojno leta 1938, v času, ko sta bili progi pod italijansko upravo, elektrificirana. Za oskrbo z električno energijo je bila na Soči zgrajena hidroelektrarna Doblar ter daljnovodi do Opčin, Pivke in Matuljev nad Reko, kjer so postavili oskrbne oziroma elektro napajalne postaje. “Graditev železnic je prinesla v naše kraje veliko razgibanost, ustvarila nove možnosti za zaslužek, nove poklice in predvsem nove vrste zaposlitve,” pravijo v Društvu ljubiteljev železnic, ki se za izdajo kovanca zavzema s številnih vidikov, tudi zaradi karizme Južne železnice.

Pomembna je njena geografska lega, opominjajo pa tudi, da je letošnje leto EU imenovala za evropsko leto železnic, v katerem spodbuja uporabo železnic kot varnega in trajnostnega prometnega sredstva. Izdaja priložnostnega kovanca pa je tudi ustreza tudi za promocijo železnic širom EU in še posebej v Slovenji, da bi spodbudila posameznike in poslovne subjekte k njihovi uporabi.


Najbolj brano