Ena prodaja, veliko nepravilnosti

Pri prodaji občinske parcele na Brjah pri Komnu je nadzorni odbor ugotovil vrsto nepravilnosti. Med drugim bi morali na občini za mnenje povprašati domačo lokalno skupnost. Na občini bodo ugotovitve odbora upoštevali in ustavili vse postopke prodaje.

Nadzorni odbor je pri prodaji parcele na Brjah odkril kar nekaj 
nepravilnosti. Foto: Petra Mezinec
Nadzorni odbor je pri prodaji parcele na Brjah odkril kar nekaj nepravilnosti. Foto: Petra Mezinec

BRJE PRI KOMNU > Sume svetnika Stojana Kosmine glede nepravilnosti pri prodaji nepremičnine na Brjah pri Komnu je potrdil tudi nadzorni odbor komenske občine. Občini in takratnemu županu Marku Bandelliju je Kosmina že aprila očital, da namere o prodaji niso objavili na spletni strani občine in da niso pridobili mnenja vaškega odbora vasi Brje pri Komnu, zato se je spraševal, ali so izpolnjeni vsi pogoji za prodajo premoženja.

Niso upoštevali mnenja vaške skupnosti

Občina je 9. marca na oglasni deski Upravne enote Sežana objavila ponudbo za prodajo 20.230 kvadratnih metrov velikega kmetijskega zemljišča na Brjah. Cena je znašala 6.647 evrov oziroma 0,32 evra na kvadratni meter. Toliko znaša tudi ocena geodetske uprave.

Člana odbora, Dimitrij Čigon in Dean Zalesjak - Bandellijeva svakinja Patricija Furlan Fon se je iz postopka izločila - sta ugotovila vrsto nepravilnosti. Med drugim bi morala občina pri prodaji upoštevati 67. člen statuta, ki pravi, da je občina dolžna upoštevati mnenje vaške skupnosti glede razpolaganja s premoženjem.

Poleg tega pa 101. člen statuta pravi, da je občina dolžna prodajo nepremičnega premoženja vključiti v načrt razpolaganja ne glede na predvideno vrednost posameznega posla.

Občina po mnenju nadzornega odbora ni niti ustrezno ocenila pomena in vrednosti prodajane parcele, ampak se je naslonila le na ocenjeno vrednost geodetske uprave. Zato nadzorni odbor predlaga, da na občini ustavijo prodajo.

Občina bi prodajo ustavila

Na jutrišnji občinski seji bo Valter Ščuka, ki začasno opravlja funkcijo župana, svetnikom predlagal sklep za ustavitev postopka prodaje zemljišča.

Glede na to, da sta ponudbo za prodajo zemljišča, tako je razvidno iz poročila nadzornega odbora, sprejela dva interesenta, pa najbrž to ne bo tako preprosto. Kot pojasnjujejo na sežanski upravni enoti, prodajalka pravnega posla ne more ustaviti. “Ponudba, dana na podlagi odločb Zakona o kmetijskih zemljiščih, ponudnika veže ves čas do izteka roka za sprejem ponudbe in ponudnik svoje vezanosti na ponudbo ne more izključiti,” pravijo na upravi enoti.

Pogodba je sklenjena, ko je ponudba sprejeta, še pojasnjujejo: “Morebitne “napake volje” lahko stranki uveljavljata na podlagi obligacijskega zakonika pred pristojnim sodiščem.”

Podobno se je zgodilo v primeru, ko je sežanska občina prodala parcele bivše agrarne skupnosti v Krajni vasi. Občina se je takrat želela od prodaje umakniti, vendar to ni bilo mogoče.


Najbolj brano