Ekomuzej bodo obnovili in razširili

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, kjer obiskovalci spoznajo zgodbo o vodi na kraškem svetu, je trenutno zaprt. Prav v teh dneh ga bodo namreč v sklopu projekta Pivka.kras.presiha začeli temeljito prenavljati, nadgradili pa bodo tudi interpretacijo.

Vsebina ekomuzeja bo v bodoče še bogatejša. Foto: arhiv Ekomuzeja
Vsebina ekomuzeja bo v bodoče še bogatejša. Foto: arhiv Ekomuzeja

SLOVENSKA VAS > S prenovo in dograditvijo bodo nadgradili tudi interpretacijo naravnih in kulturnih značilnosti Zgornje Pivke. Predstavili bodo ključne habitatne tipe in vrste, ki jih najdemo na tem območju. Vodja krajinskega parka Pivška presihajoča jezera Tadej Kogovšek pojasnjuje, da se bodo osredotočili na presihajoča jezera, ki so v spomladanskem in jesenskem času zelo dobro ohranjeni mokrotni travniki, pa tudi na suha travišča, ki jih upravljajo kmetje s košnjo oziroma pašo.

Posebna geološka zgradba tega območja namreč v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini kar sedemnajst presihajočih jezer. Predstavitve posameznih jezer vključujejo tudi življenje domačinov v pokrajini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode. Makete najpomembnejših življenjskih okolij: mokrih in suhih travnikov, grmišč, gozdov in jam dopolnjujejo predstavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v Pivški kotlini.

Dela bodo obsegala dozidavo prizidka in obnovo obstoječega objekta, ureditev zunanje okolice in obrtniška dela. S tem bodo med drugim pridobili razgledno ploščad ter dodatno predavalnico za predvajanje filmov in izobraževanje. Naložbo v okvirni vrednosti 700.000 evrov Občina Pivka izvaja v projektu Pivka.kras.presiha, ki ga v višini pol milijona sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razliko sredstev bo občina zagotovila iz lastnega proračuna.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer je sicer osrednja točka vstopa v Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Ekomuzej in park obišče veliko število obiskovalcev, med njimi pa je precej večjih organiziranih skupin, katerih vodenje skozi razstavo je v obstoječem ekomuzeju predstavljalo izziv in zahtevalo dobro usklajenost med vodniki. Večje število ljudi so sprejemali na ploščadi pred ekomuzejem, kar je bilo predvsem v času deževnega vremena zelo neugodno. Zaradi omenjenih organizacijskih izzivov so se odločili za razširitev objekta, so pojassnili na občini.

Dela bo izvajalo podjetje Komunala Sežana, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Zaključena bodo predvidoma do poletja, gradbenim delom pa bo sledilo še urejanje interpretacije.


Najbolj brano