“Dela na poti do zelenega turizma bo še precej”

Ob včerajšnjem svetovnem dnevu turizma je postojnska občina podpisala listino Zelene politike in se tako tudi uradno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma.

Prizadevanjem za trajnostni razvoj se je pridružilo več kot 20 
podpisnikov listine Zelene politike, ki jih je podprla tudi Maja Pak, 
direktorica Slovenske turistične organizacije. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Prizadevanjem za trajnostni razvoj se je pridružilo več kot 20 podpisnikov listine Zelene politike, ki jih je podprla tudi Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > ”Naša občina se s tem umešča na nov zemljevid, ki ga spremljajo tisti, ki znajo ceniti to znamko,” je ob podpisu izpostavil župan Igor Marentič in dodal, da je turizem panoga, “ki ni pomembna samo finančno, temveč nas zavezuje, da ohranjamo to, kar imamo, tudi za naše zanamce”.

Špela Gacin, vodja organizacijske enote turizem Zavoda Znanje in zelena koordinatorka, je kot dosežek izpostavila že to, da je k simboličnemu podpisu listine pristopilo več kot 20 ponudnikov, društev, ustanov in organizacij (med njimi pa ni družbe Postojnska jama), ki so izkazali pripravljenost za sodelovanje. “Uspešno trajnostno delovanje in razvoj lahko dosežemo le vsi skupaj,” je poudarila.

Več kot 20 podpisnikov

Zeleno listino so podpisali Občina Postojna, Zavod Znanje, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, postojnska območna enota zavoda za gozdove Slovenije, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Kovod Postojna, Turistično društvo Postojna, društvo Drobnovratnik, Planinsko društvo Postojna, kulturno društvo Kolut, Hotel Center, Hotel Epic, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Smrekarjeva domačija, Turistična kmetija Hudičevec, Gostišče Mondina, Sobe pod orehi, agencija Forest Adventures, Guštarna, regijsko stičišče nevladnih organizacij Boreo in Hockey Repair Shop. Med podpisniki pa ni največjega in najpomembnejša turističnega podjetja v občini, družbe Postojnska jama.

Mateja Simčič iz Regionalne razvojne agencije Zeleni kras pa je ocenila, da bo vstop v zeleno shemo konkretna spodbuda vsem akterjem, da bodo dajali večji poudarek odgovornemu turizmu. “Večina ponudnikov je na tej zeleni poti zdaj nekje na sredi, pri zavedanju javnih akterjev pa smo bolj na začetku. Dela je še precej.” Zelena shema je po njenih besedah za občino in regijo potencial, tako v smislu privabljanja ozaveščenih gostov kot pri njihovi vzgoji. Zaenkrat med ponudniki v regiji ni še nikogar, ki bi pridobil katerega od mednarodno uveljavljenih in s strani Slovenia Green verificiranih okoljskih znakov, s čimer bi tudi uradno izkazal izpolnjevanje strogih okoljskih kriterijev, sta pa interes izrazili dve turistični kmetiji.

Da že zdaj živijo in delajo po številnih zelenih načelih, je izpostavila Saša Gril iz Gostišča Mondina. “S pristopom k zeleni shemi bomo to izkazali tudi navzven.” Zato lahko po njenem računajo na goste, ki bodo ostali več kot en dan in ki bodo prišli zaradi destinacije same, ne samo zaradi Postojnske jame.


Komentar novinarja

Veronika Rupnik Ženko

Zeleni, a še ne za pet zvezdic

Ena temeljnih konkurenčnih prednosti našega turizma so ohranjena naravna dediščina, gozdno bogastvo, čisto in zdravo okolje ... Zato smo tudi v ime blagovne znamke zapisali zeleno - Slovenia Green. Toda v resnici ne gre za zeleno barvo, ki simbolizira lepo naravo, gre za spremembo miselnosti, premik v glavah. Zgolj zeleno namreč še ne pomeni tudi trajnostno. Pomembni so konkretni ukrepi - varčna raba energije in drugih virov, manjše onesnaževanje, zmanjševanje količine odpadkov, uporaba lokalne,...

Preberi več

Najbolj brano