Preprečevanje širjenja kužnih bolezni leta 1712

Kuga, kolera, španska gripa, tifus in druge bolezni so v stoletjih pomorile milijone ljudi. Za špansko gripo je v letih po prvi svetovni vojni po približnih ocenah umrlo okrog 70 milijonov ljudi po vsem svetu. Veliko več, kakor je bilo ubitih vojakov in posrednih žrtev prve svetovne vojne.

Da bi preprečili vnos okužbe s kugo, je bil v preteklosti pred 
začetkom Raštela postavljen grabelj, po katerem je ulica dobila 
ime. Foto: Bumbaca
Da bi preprečili vnos okužbe s kugo, je bil v preteklosti pred začetkom Raštela postavljen grabelj, po katerem je ulica dobila ime. Foto: Bumbaca

GORIŠKA > V kolektivnem spominu tukajšnjega prebivalstva je španska gripa še zmeraj prisotna, saj je menda v vsaki družini, ki se je komaj izvila iz težav in preizkušenj vojne in begunstva, globoko zarezala. Umirali so predvsem otroci in odrasli, saj je veliko starejših umrlo v begunskih taboriščih. Med glavnimi vzroki raziskovalci navajajo dejstvo, da je bila večina prebivalstva zdravstveno šibka zaradi lakote in pomanjkanja med vojno, javna zdravstvena služba je bila še v začetni stopnji, raven upoštevanja splošnih higienskih pravil nizka, predvsem pa ni bilo učinkovitih zdravil.

Karanteno so poznali že v preteklosti

Takrat so naši nonoti spoznali, kaj pomeni karantena ali, po domače, osamitev. Pravzaprav je bilo prvo bližnje srečanje s pandemijo že junija in julija ter v začetku septembra 1915, ko je v Biljah, Šempetru, Renčah, na Vogrskem in bližnjih krajih izbruhnila kolera in v nekaj tednih med začasnimi begunci in domačimi povzročila veliko žrtev. Precej točne podatke najdemo v knjigah umrlih.

Karantena je danes še zmeraj zelo aktualna beseda. Danes pomeni omejevanje stikov in gibanja, tako v deželnem kakor mednarodnem prometu, prosto prehajanje meje. Take ukrepe so pogosto izvajali tudi v preteklosti, le da je bilo izvajanje veliko bolj drastično in strogo.

Goriško-Gradiščanska dežela je bila dolga stoletja mejna dežela z Benetkami, kjer so si na vse kriplje prizadevali preprečiti vnos in širjenje kužnih bolezni. Nadzor so so s podobnimi ukrepi izvajali tudi na avstrijski strani.

Prepovedano trgovanje in gibanje

Leta 1712 je v srednji Evropi in posebej v avstrijskih deželah spet morila kuga in pred njo so se v Benetkah zavarovali z dokaj strogim ukrepom. Namestnik beneške vlade v Furlaniji je podpisal razglas, danes bi rekli dekret, s katerim se takoj prepoveduje trgovanje in gibanje med to deželo in avstrijskimi deželami.

Listino so natisnili in dostavili pristojnim službam, verjetno tudi župnikom.

Izvod listine hranijo v škofijskem arhivu v Vidmu. Dekret posebej navaja Gorico in Gradišče in narekuje postavitev zapor /grabelj (rastelli, danes bi temu rekli kontrolnih mest) za kontrolo vstopanja oseb, blaga, živine in obvezno napotitev prišlekov v Pontafelj na prestajanje 21-dnevne karantene.

Listina je napisana v jeziku, ki ga je uporabljala beneška administracija pred tristo leti in je treba kar nekaj truda za pravilno razumevanje sporočila. Kaj se je poleg jezika spremenilo, če akt primerjamo z današnjimi razmerami? To je zaobjeto v zadnjem delu, kjer je zagrožena smrtna kazen. Glede jasnosti jezika in sporočanja pa si bralec lahko misli svoje.

Naj ob koncu opozorimo še na zanimivost, ki je še kako povezana z ukrepi za preprečevanje širjenja kužnih in drugih bolezni. V neposredni bližini goriške železniške postaje, na območju Rojc, je stala bolnišnica (lazaret). Stala je ob cesti, ki je vodila proti brodu na Soči, torej enemu glavnih vstopov v mesto (današnja Ulica della Barca). V času nastanka jožefinskega katastra (1789) lazaret ni več služil prvotnemu namenu, ampak je bil objekt preurejen v dve kmečki hiši (št. 68 in 69), kot lastnik pa so navedeni Deželni stanovi. Z imenom Rojce in Lazaret je poimenovano 6. okrožje takratne štandreške davčne občine.

Območje je v tistem času sodilo v davčno občino Štandrež in so veliko površino štandreške zemlje, takrat skoraj izključno kmetijskih površin, šele v začetku 19. stoletja prepisali k občini Gorica: to je prikazano v franciscejskem katastru.

V. K., Primorski dnevnik


Najbolj brano