Zdravstveni dom se bo lahko zadolžil, nove cene za komunalne storitve

Na četrtkovi seji izolskega občinskega sveta so sprejeli tudi elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019. Tako bodo uveljavljene nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.

Zdravstveni dom Izola se bo lahko zadolžil oziroma obnovil 
posojilo v višini 200.000 evrov za obdobje enega leta in najel 
dolgoročno posojilo v višini 215.000 evrov za nakup dveh vozil za 
reševalno službo. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Zdravstveni dom Izola se bo lahko zadolžil oziroma obnovil posojilo v višini 200.000 evrov za obdobje enega leta in najel dolgoročno posojilo v višini 215.000 evrov za nakup dveh vozil za reševalno službo. Foto: Tomaž Primožič/FPA

IZOLA > Odslej se storitve ne bodo več zaračunavale glede na velikost stanovanja, temveč bo podlaga za obračun število članov gospodinjstva, velikost stanovanjske enote pa se bo upoštevala v manjši meri.

Svetniki so se seznanili še s poročili Policijske postaje Izola, dveh izolskih osnovnih šol, podružnične glasbene šole in vrtca Mavrica za leto 2018 ter z njihovimi načrte za letošnje leto.

Občinski svet je Zdravstvenemu domu Izola dal soglasje k zadolževanju oziroma obnovitvi posojila v višini 200.000 evrov za obdobje enega leta in najem dolgoročnega posojila v višini 215.000 evrov za nakup dveh vozil za potrebe reševalne službe.

Ob tem je še uskladil odlok o občinskih taksah z veljavno zakonodajo, ki tako omogoča ponovno uvedbo občinske takse za uporabo javnih površin za opravljanje gostinske, trgovske, turistične ali druge dejavnosti, hkrati pa ne predvideva možnosti oddajanja javnih površin v najem.


Najbolj brano