Tudi letos poletno počitniško varstvo

Koprska občina in OŠ Koper bosta tudi letos poskrbeli za poletno počitniško varstvo. Organizirali ga bodo v dveh terminih, od 26. junija do 21. julija ter med 16. in 25. avgustom, vsak delovni dan med 7. in 16. uro. Starši, ki želijo svoje otroke vključiti v varstvo, lahko to že storijo.

Poletno počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda osnovnih šol.
Poletno počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda osnovnih šol. 

KOPER > Poletno počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda osnovnih šol na območju koprske občine in izven. Poskrbeli bodo za prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico) in zanimiv program.

Tega bodo pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev izvajali v prostorih šole, na njenih športnih in igralnih površinah, na mestnem kopališču ter na izbranih izletnih točkah. Starši lahko otroke prijavijo z elektronsko prijavo. Na OŠ bodo prijave sprejemali 11. junija oziroma do zapolnitve prostih mest. Učenci, ki obiskujejo katero koli od šol na območju koprske občine, imajo prednost pri vključitvi in nižjo ceno storitve varstva (35 evrov na teden, za učence izven občine pa ta znaša 60 evrov na teden).

Starši oziroma skrbniki z veljavno odločbo o priznani pravici do otroškega dodatka od 1. do vključno 5. dohodkovnega razreda, ki so občani s stalnim prebivališčem v koprski občini, so upravičenci do občinske denarne socialne pomoči za kritje stroškov plačila poletnega počitniškega varstva v obsegu treh tednov. Vlogo morajo oddati na Center za socialno delo. Več informacij je dostopnih na spletni strani OŠ Koper, vprašanja pa je možno poslati na elektronski naslov pocitnisko.varstvo@os-koper.si.


Najbolj brano