Strah Ankarančanov pred novim apartmajskim naseljem

“Ne, to ne bo apartmajsko naselje. To bo stanovanjsko naselje, ki bo namenjeno stalnemu bivanju,” ankaranska občinska uprava miri vznemirjene sosede. Na skoraj pet hektarjev velikem zemljišču med Srebrničevo ulico in Razgledno potjo želijo zasebni lastniki investirati v stanovanjsko gradnjo, občina pa jim postavlja omejitve.

Skoraj pet hektarjev veliko območje na vrhu  Ankarana je v občinskih načrtih namenjeno stanovanjski gradnji.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Skoraj pet hektarjev veliko območje na vrhu Ankarana je v občinskih načrtih namenjeno stanovanjski gradnji.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

ANKARAN > Območje med Srebrničevo ulico in Razgledno potjo je tudi po občinskih prostorskih načrtih namenjeno stanovanjski gradnji, medtem ko je bila po koprskih prostorskih načrtih na tej 48.500 kvadratnih metrov veliki stavbni površini predvidena apartmajska gradnja. Ankarančani je niso hoteli in je nočejo niti danes.

A čeprav direktor občinske uprave Iztok Mermolja meni, da se predvidoma vrstne hiše z različno velikimi stanovanji ne bodo spremenile v apartmajsko naselje, krajani niso tako zelo prepričani, da se jim takšen neprijeten scenarij ne more zgoditi. Gradnja bo nenazadnje namenjena trgu, tako da bodo prodajo krojile tržne cene. Trenutno so lastniki zemljišča mariborska družba Primius gradnje, avstrijska družba Wohn und Geschäftspark Laibach GMBH, manjši delež imata občina Ankaran in družba Makro 5 gradnje, 6000 kvadratnih metrov pa je tudi v zasebni lasti.

Iztok Mermolja

direktor občinske uprave

“Interes občine je, da se na tem območju udejanji ustrezna gradnja.”

Krajane ob gradnji soseske skrbi, kako bodo gradbeni stroji vplivali na njihovo življenje, jim bo tuja kanalizacija zalivala kleti, kje bodo parkirali ...

Do petsto novih prebivalcev

Idejno urbanistično zasnovo Stanovanjska soseska Ankaran Hrib, ki je še daleč od izvedbe ter je šele podlaga za pripravo podrobnega prostorskega načrta, je naročila občina Ankaran, maja letos pa sta jo pripravila Sostudio in Locus.

Lastniki teh skoraj petih hektarjev nepozidanega stavnega zemljišča namreč po besedah Iztoka Mermolje svojih idejnih načrtov niso zmogli uskladiti z občinskimi smernicami, zato jim je občina prišla naproti ter naročila izdelavo idejne urbanistične zasnove. “Interes občine je, da se na tem območju udejanji ustrezna gradnja,” dodaja Mermolja.

Z družbo Locus, predstavljala jo je Maja Šinigoj, je občina sodelovala že pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN), Gašper Skalar iz družbe Sostudio pa je z občino prav tako že sodeloval.

Nastala je torej idejna zasnova stanovanjske soseske, kakršno bi lahko kraj in sosedje sprejeli kot svojo. Terasasto zgrajene vrstne hiše s kletmi in največ prvim nadstropjem bi imele podzemno garažo, javne površine bi bile pešcem in kolesarjem prijazne, zelenih površin bi bilo dovolj, obenem pa bi bilo novo naselje toliko odmaknjeno od sosedov, da bi ohranili “stari” Ankarančani še naprej svoj mir.

Stanovanjska soseska je zasnovana za 500 novih stalnih prebivalcev, zaradi nje bi nastale tudi nove prometnice in navezava Srebrničeve ceste na Razgledno pot.

Direktor občinske uprave Iztok Mermolja ob predstavitvi idejne urbanistične zasnove soseske Ankaran Hrib

Krajani in vprašanja

“Zakaj se ni občina odločila, da bo uveljavljala predkupno pravico za tem območju? To se je za zgražat!” je bil oster Zdenko Prodan iz Ankarana. V pojasnilo je od Iztoka Mermolje prejel odgovor, da občina ne more biti lastnica vseh stavbnih zemljišč v občini, da pa skozi prostorske načrte vodi svojo občinsko politiko, tudi stanovanjsko.

Tudi odvajanje meteornih voda, urejanje kanalizacije, “ki se zamaši vsaj enkrat na leto,” je opozarjal krajan Aleksander Pahor, pa parkiranje v Srebrničevi ulici in njena preobremenjenost, prometna varnost na Razgledni poti, ne nazadnje širjenje kapacitet vrtca in osnovne šole, če se v kraj priselijo novi prebivalci - to so teme, ki krajane zanimajo.

Lastniki zemljišč, a tudi sosedje, imajo dva tedna časa, da pošljejo občini svoja mnenja in pobude o predlagani idejni zasnovi. Objavljena je na spletni strani občine. Ko bodo urbanistične želje usklajene, bo sledila priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta in možnost izdaje gradbenega dovoljenja.


Najbolj brano