Spet bo mogoče brezplačno oddati azbestne odpadke

V koprski občini ta teden začenjajo akcijo brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov. Občina bo upravičencem krila stroške prevzema teh odpadkov, medtem ko morajo za njihovo zavarovanje in prevoz poskrbeti sami. Akcija bo trajala vse do konca oktobra oziroma do porabe proračunskega denarja.

Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je nujna zaščita, saj je nevarno 
lahko že eno samo azbestno vlakno. Foto: Leo Caharija
Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je nujna zaščita, saj je nevarno lahko že eno samo azbestno vlakno. Foto: Leo Caharija

KOPER > Za izvedbo letošnje akcije je občina v proračunu predvidela 30.000 evrov. Do denarja so upravičeni lastniki, solastniki in najemniki zasebnih objektov ali zemljišč na območju koprske občine. Za vsak objekt ali zemljišče se pravica do brezplačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja samo enkrat, upravičenci pa lahko brezplačno oddajo največ dve toni azbesta.

Oddati ga bo mogoče v Zbirnem centru Srmin, od ponedeljka do petka med 6. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 15. uro. Azbestne odpadke bo mogoče oddati tudi v Zbirnem centru Dvori pri Sv. Antonu med delavniki od 7. do 15. ure.

Pred oddajo v zbirni center je treba izpolniti obrazec v slovenskem ali italijanskem jeziku, oba sta dostopna na spletni povezavi. Izpolnjeni obrazec morajo upravičenci posredovati v pregled in potrditev na Mestno občino Koper ter izpolnjenega in potrjenega predložiti ob oddaji azbestnih odpadkov v zbirni center, in sicer najkasneje 30 dni po prejetju.

V Marjetici Koper občane opozarjajo na primerno zaščito in dosledno upoštevanje predpisov s področja ravnanja z azbestnimi odpadki. Še zlasti je pomembno, da se material, ki vsebuje azbest, ne zlomi oziroma poškoduje, saj pride ob tem do prašenja, azbest pa se tako sprošča v zrak. Uporabiti je treba delovno obleko za enkratno uporabo, zaščitno masko in gumijaste rokavice.

Nevarno je lahko že eno samo azbestno vlakno

Azbesta, ki je pritrjen, se ne sme lomiti. Treba je odviti vijake, odlomljena mesta pa navlažiti z vodo, da vlakna ne letijo. Pred prevozom je treba material zaščititi in pripraviti za oddajo. Najbolje je naložiti ga na leseno euro paleto, ki ne sme presegati enega metra višine, in oviti v plastično folijo, saj se tako prepreči uhajanje manjših delcev azbesta v zrak.

Azbest je nevaren šele, ko je poškodovan, ko se zaradi neprimernega ravnanja začne drobiti, azbestna vlakna pa se sprostijo v zrak. Azbestnih vlaken s prostim očesom ne vidimo, prav tako jih ne vohamo in ob morebitnem vdihavanju ne čutimo. Vdihovanje azbestnih vlaken povzroča zelo resne bolezni, kot sta azbestoza in pljučni rak. Nevarno je lahko že eno samo azbestno vlakno, zato je treba z materiali, ki vsebujejo azbest, ravnati zelo previdno. Treba jih je primerno skladiščiti in tako preprečiti onesnaženje bivalnega okolja z azbestom.

V dveh letih oddali 300 ton azbestnih odpadkov

Akcija brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov je v preteklosti požela dober odziv, saj so občanke in občani v dveh letih oddali nekaj manj kot 300.000 kilogramov azbestnih odpadkov. Koprska občina želi dolgoročno postati občina brez azbesta, zato z akcijo že tretje leto zapored prebivalce spodbuja, da postanejo bolj odgovorni do okolja in odstranijo nevarne azbestne odpadke s stanovanjskih, kmetijskih ali drugih zasebnih gospodarskih objektov.


Najbolj brano