Istra dobi skupno občinsko upravo

Če bodo štiri istrske občine jeseni potrdile odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, bi ta lahko zaživela v začetku prihodnjega leta. Pod skupno streho nameravajo združiti redarje, občinske inšpektorje, civilno zaščito in reševanje, revizijsko službo in oddelek za prostor oziroma urbanizem.

Nekatere službe bodoče skupne istrske občinske uprave bi  
delovale na svojem območju, na primer, redarstvo. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Nekatere službe bodoče skupne istrske občinske uprave bi delovale na svojem območju, na primer, redarstvo. Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER >Danes so se štirje istrski župani na 9. redni koordinaciji seznanili z osnutkom odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave.

“Skoraj vse smo že poenotili, čakajo nas še malenkosti. V načrtu je, da odlok septembra sprejmemo na občinskih svetih, nakar bi z nekajmesečnim zamikom skupna občinska uprava tudi v praksi začela delovati,” napoveduje koprski župan Aleš Bržan. Za zdaj podobna vrsta sodelovanja poteka le med piransko in ankaransko občino, ki imata skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Stroški občin za polovico nižji

Nekatere službe bi delovale na svojem območju, na primer, redarstvo. Način delovanja inšpektorata pa še niso natančno dorekli, saj se še odločajo, ali bo to skupna služba ali bo vsaka občina imela svojo enoto, tako kot redarje. Notranji revizor bo najverjetneje ena oseba za vse štiri občine, enako načrtujejo za urbanista. Pod okriljem oddelka za urejanje prostora se bodo lotevali nekaterih skupnih projektov, denimo, urejanja obalnega pasu.

Združitev bo imela tudi finančne učinke, pravi Bržan. “Stroške občin bi znižali za približno polovico,” ocenjuje. Predvideni sta tudi vsaj dve novi zaposlitvi, in sicer za vodjo oziroma direktorja skupne občinske uprave, in osebo, ki bi skrbela za administracijo. Kje bo sedež skupne občinske uprave, za zdaj še niso dorekli.

Povezovanje tudi zaradi državne pomoči

Občine po Sloveniji se vse pogosteje odločajo za sodelovanje pri opravljanju svojih nalog. Do lani so v službi za lokalno samoupravo našteli 51 takšnih primerov. Uspešno že deluje skupna občinska uprava postojnske, pivške in še treh notranjskih občin, medtem ko je na severnem Primorskem 13 občin razdeljenih v štiri skupne občinske uprave. Skupni inšpektorat in občinsko redarsko službo imajo tudi občine v Posočju. Občinam Kobarid, Tolmin in Bovec se je zaradi skrbi za reko Sočo pridružila tudi občina Kanal ob Soči. Na območju severnoprimorske regije deluje tudi skupna občinska uprava za občini Idrija in Cerkno, ki opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzora.

Razlog za povezovanje občin tiči v spremembi zakonodaje, saj država večjim občinskim upravam pomaga pri sofinanciranju. Število skupnih občinskih uprav tako v zadnjih letih narašča. Višina denarne pomoči, ki jo od države dobijo skupne občinske uprave, je odvisna od števila nalog, ki jih opravlja ta uprava. Vsaj ena naloga prinese 30-odstotno financiranje, vsaka naslednja pa še pet odstotkov, skupna višina sofinanciranja pa ne more preseči 55 odstotkov.


Najbolj brano