Sekajo lahko do 15. aprila

Ekologom iz Alpe Adria Green, ki patruljirajo po gradbiščih bodočega drugega tira, ni ušlo, da Kolektor CPG te dni na območju Bekovca, kjer ureja deponijo za odlaganje zemlje med gradnjo, seka drevje, čeprav je v osnovnem okoljevarstvenem soglasju to dovoljeno do 1. aprila. Sečnjo so prijavili inšpekciji, a se je izkazalo, da je dovoljenje za sečnjo podaljšano do 15. aprila.

Družba 2TDK ima dovoljenje za sečnjo na območju Bekovca 
podaljšano do 15. aprila. Foto: Eko patrulja AAG
Družba 2TDK ima dovoljenje za sečnjo na območju Bekovca podaljšano do 15. aprila. Foto: Eko patrulja AAG

BEKOVEC > “Za ureditev območja Bekovec, ki vključuje tudi sečnjo, ima naročnik, družba 2TDK, pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 1. marca letos. Skladno z okoljskimi zahtevami zaradi gnezdenja ptic bi moral investitor opraviti sečnjo do 1. aprila. Ker je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno razmeroma pozno in ker je bilo ocenjeno, da izvajalec do 1. aprila ne bo končal, je 2TDK pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pridobil dodatno mnenje za sečnjo po 1. aprilu. Sečnja do 15. aprila glede na pridobljeno mnenje ne vpliva bistveno na gnezdenje ptic na tej mikrolokaciji. Po zagotovilih izvajalca bo sečnja do podaljšanega roka v celoti končana. Izvajalec naravovarstvenega nadzora, zavod za varstvo narave - območna enota iz Nove Gorice, je o podaljšanem roku obveščen,” so pojasnili na 2TDK.


Najbolj brano