Ročna zavora za pozidavo Slavnikovih garaž

Medtem ko so v koprski občini v dogovoru s civilno iniciativo Novi Slavnik potegnili ročno zavoro pri postopkih za pripravo prostorskega načrta za območje nekdanjih Slavnikovih garaž v Semedeli, pa v podjetju Zaliv, ki je lastnik zemljišča, o tem ne vedo ničesar.

Semedelčani opozarjajo, da bodo nove stavbe povsem zastrle 
veduto in onemogočile odprt pogled. Foto: Tomaž Primožic/FPA
Semedelčani opozarjajo, da bodo nove stavbe povsem zastrle veduto in onemogočile odprt pogled.  Foto: Tomaž Primožic/FPA

KOPER > “Sklepa o pripravi prostorskega načrta Slavnik ne bom podpisal, dokler z novimi izhodišči ne bodo soglašali tudi krajani,” napoveduje koprski župan Aleš Bržan. Prepričan je, da so v občini s preložitvijo javne predstavitve predloga izhodišč za pripravo prostorskega načrta za nedoločen čas naredili korak naprej in ne nazaj.

Da za urejeno območje, a ne brez konsenza

V iniciativi Novi Slavnik, ki nasprotuje načrtovani pozidavi, so zadovoljni. “Zbirati bomo začeli podpise podpore Koprčanov. S podpisi bomo podkrepili sprejete sklepe in dejstvo, da nasprotovanje predlaganemu projektu ni le stvar Semedelčanov, ampak mesta Koper kot celote,” poudarjajo.

8000

kvadratnih metrov je velika parcela nekdanjih Slavnikovih garaž

Ne odstopajo od stališča, da si želijo ureditve degradiranega območja, a ne po predlaganih izhodiščih. Opozarjajo namreč, da predvideni posegi ne upoštevajo razmer v grajeni okolici, posledično pomenijo degradacijo bivalnih pogojev stalnih prebivalcev, poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev v javnih institucijah (vrtec, trgovina ...) in uničenje sakralnega območja s cerkvico.

Na območju nekdanjih Slavnikovih garaž so nameravali zgraditi pet stolpičev, ki bi segali do višine bližnjih stanovanjskih blokov. (Studio Kalamar)

V nov načrt utemeljeni predlogi in pripombe

Čeprav so v občini zaradi ukrepov ob epidemiji javno predstavitev večkrat preložili, so že v vmesnem času prejeli dovolj pisnih pripomb in predlogov za začetek priprave novega predloga izhodišč. “Vanj bomo vnesli utemeljene predloge in pripombe,” obljublja Bržan.

Zdajšnji predlog izhodišč za pripravo prostorskega načrta pa ostaja tudi v prihodnje na vpogled v prostorih KS Semedela, Za gradom in Koper - center. Kdor še ni podal svojega mnenja, lahko to stori do 21. aprila.

“V občini bomo vse prispele pripombe in pobude preučili, do njih zavzeli stališča ter podali usmeritve za pripravo novega dokumenta. Ta bo usklajen z lastniki zemljišč in tamkajšnjimi krajani ter bo podlaga za sprejem sklepa o začetku postopka priprave prostorskega načrta Slavnik,” zagotavlja župan.

V podjetju Zaliv ne vedo za novosti

Njegove besede pa čudijo Alojza Gregorčiča iz podjetja Zaliv, ki ima v lasti obsežno zemljišče nekdanjih Slavnikovih garaž. “O tem ne vem ničesar. Nihče me ni povabil na sestanek ali me seznanil z novostmi,” pravi. Dodaja, da bi bila naložba v ureditev poslovno-stanovanjske soseske vredna med 20 in 30 milijoni evrov.

Medtem ko Bržan že sporoča nezadovoljnim krajanom, da bo občina pri lastniku zemljišč preverila možnost pridobiti v last omenjeno območje, pa je za Gregorčiča tudi to nova informacija. “Take zamisli sicer niso nove. O njih je bilo govora že v preteklosti. A za zdaj še nihče ni prišel k meni s takšnim predlogom,” pravi Gregorčič.

Na naše izrecno vprašanje, ali bi zemljišče prodal, če bi prejel dovolj zanimivo finančno ponudbo, pa ne more odgovoriti. “Z vprašanjem ste me presenetili. To so odločitve, ki jih ni mogoče sprejeti kar tako čez noč. Moral bi premisliti,” je še redkobeseden Gregorčič.


Najbolj brano