Rekorden vpis na UP

S kratko slovesnostjo, a brez tradicionalnega pozdrava bruckam in brucem na Titovem trgu, so tudi na Univerzi na Primorskem (UP) odprli novo študijsko leto. To je zaradi epidemije v marsičem posebno, zlasti glede organizacije študija. Se pa na UP veselijo rekordnega vpisa; dokončni podatki bodo znani konec oktobra, že zdaj pa ponosno preštevajo skoraj 6000 vpisanih.

Množičnega pozdrava brucov na Titovem trgu letos zaradi preprečevanja širjenja okužb ni bilo. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Množičnega pozdrava brucov na Titovem trgu letos zaradi preprečevanja širjenja okužb ni bilo. Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > “Zaradi povečanega števila študentov imamo več izzivov, predvsem z organizacijo študija, pa vendar jih sprejemamo z nasmeškom. Na izvajanje študijskega procesa, prilagojeno novim okoliščinam, smo pripravljeni. Celo poletje smo visokošolske učitelje in sodelavce pripravljali na izredno kompetentno izvajanje študijskega procesa, tudi na daljavo.” je povedala rektorica UP Klavdija Kutnar.

Rektorica UP Klavdija Kutnar (foto: Zdravko Primožič/FPA)

Zagotovili so opremo, ki omogoča hibriden način izvajanja študijskega procesa. To pomeni, da bo del študentov v predavalnici, del pa bo predavanja spremljal na daljavo. Upajo, da se razmere ne bodo zaostrile toliko, da niti hibridni način ne bi bil več možen.

(foto: Zdravko Primožič/FPA)

Študentsko življenje bo okrnjeno

To žuli tudi študente. “Že v prejšnjem semestru smo ugotovili, da se prek študija, ki poteka preko videokonferenčnih sistemov, pridobi manjša količina znanja. Študenti morajo veliko več dela vložiti sami. S tem sicer nič narobe, a za bruce je to še težje,” pravi Matija Jenko, predsednik študentskega sveta pedagoške fakultete na UP.

Matija Jenko (foto: Zdravko Primožič/FPA)

Glede brucov pa opozarja še na en vidik: “Tokratni bruci ne bodo okusili tega, kar smo prejšnje generacije; ko smo prišli na fakulteto, smo postali nova skupnost. Smo se povezali, oni pa v živo sploh ne bodo poznali svojih sošolcev. Tudi študentskega življenja ne bodo okusili v polnem pomenu besede - vsak ne zdaj, upamo pa, da čimprej,” Jenko je študente še pozval, naj dosledno spoštujejo ukrepe; ko se bodo družili, naj to počnejo odgovorno.

(foto: Zdravko Primožič/FPA)

Množičnega pozdrava brucov na Titovem trgu letos zaradi preprečevanja širjenja okužb ni bilo, so pa sprejeme pripravili na posameznih fakultetah.

UNG stavi na nišnost in prilagodljivost
Univerza v Novi Gorici je na svojih sedmih fakultetah za letošnje študijsko leto razpisala 243 mest. Kot je za UNG običajno, je bil vpis v prvem roku nizek. Nekaj mest bodo še zapolnili v prihodnjih dneh. Največje je zanimanje za Poslovno-tehniško fakulteto. Kot poudarja rektor UNG Danilo Zavrtanik, ustanova stavi na svojo prilagodljivost in nišnost, kar je še posebej pomembno v času epidemije covida-19. Že v preteklih letih so ponujali prilagodljive oblike študija, namenjene predvsem športnikom in drugim, ki imajo poleg študija dodatne dejavnosti. Letos so sodobne pristope k študiju še povečali in izboljšali. “V prihodnjih študijskih letih načrtujemo uvedbo še več tako imenovanih 'mešanih' študijskih programov s kombiniranimi pristopi poučevanja. Študentje imajo v teh programih možnost izbire med sledenjem prijavam v predavalnici ali preko spleta. Izjema so seveda laboratorijske vaje,” so pojasnili na univerzi.

Najbolj brano