Razpis za projektiranje protipoplavnih ukrepov v Piranu

Občina Piran je na javnem portalu javnih naročil, evropskem portalu za javna naročila TED (Tenders Electronic Daily) in na platformi za elektronsko naročanje S-Procurement objavila javno naročilo za projektiranje protipoplavnih ukrepov za zaščito mestnega jedra Pirana.

Foto vir: Občina Piran
Foto vir: Občina Piran 

PIRAN > Izbrani ponudnik bo moral izdelati tri variante idejne zasnove arhitekturne rešitve protipoplavne zaščite obale, ki bodo morale vsebovati vsaj rešitev umestitve skalometa, bariere oziroma alternativne tehnične rešitve, ki bo učinkovito preprečevala poplavljanje morja, in urbane opreme. Omenjene idejne rešitve bodo predstavljale osnovo za izvedbo protipoplavne zaščite Pirana, ki je v zadnjih desetletjih bolj izpostavljeno poplavnim tveganjem. Cilj javnega naročila predstavljajo: prostorska umestitev “objekta”, ustrezna ureditev odvodnjavanja ter umestitev urbane ureditve. Država bo za izvedbo projekta namenila okoli 15 milijonov evrov.

Župan Občine Piran Đenio Zadković bo z namenom vključenosti širše javnosti imenoval projektno skupino, ki bo predvidoma sestavljena iz predstavnikov piranskega občinskega sveta, Krajevne skupnosti Piran, ZVKD OE Piran, Zavoda RS za varstvo narave, Morske biološke postaje, pobudnikov protipoplavne zaščite, Občine Piran in predstavnika Direkcije RS za vode.


Najbolj brano