Pri odpadnem jedilnem olju Koper zaostaja za Izolo

Medtem ko so v Izoli nekatere ekološke otoke opremili s 500-litrskimi posodami za odlaganje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev, pa takšnih zbiralnikov v koprski, ankaranski in piranski občini še nimajo. V Marjetici Koper napovedujejo, da bi jih lahko uvedli prihodnje leto.

V Izoli so zbiralnike za odpadna jedilna olja in maščobe namestili  
na osmih ekoloških otokih. Foto: Nataša Hlaj
V Izoli so zbiralnike za odpadna jedilna olja in maščobe namestili na osmih ekoloških otokih. Foto: Nataša Hlaj

ISTRA > V koprskem javnem komunalnem podjetju Marjetica pravijo, da bodo najprej poskušali umestiti v prostor do deset zbiralnikov, sprva v urbanem delu občine.

“Razmišljamo o 120- oziroma 200-litrskih zbiralnikih. Vsaj v začetni fazi jih na vsak ekološki otok ne bomo mogli namestiti. Izbrali bomo tiste lokacije, ki prostorsko to omogočajo in kjer je frekvenca uporabnikov oziroma število prebivalcev večje,” pojasnjuje predstavnica za odnose z javnostmi v Marjetici Koper Andreja Čmaj Fakin.

Jedilno olje je nevaren odpadek

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev je prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je izlivati v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredno v vode, izpuščati v ali na tla. Prav tako ga je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Koprčani in Ankarančani lahko sicer odpadna jedilna olja odlagajo v okviru akcij zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih Marjetica Koper na različnih lokacijah v obeh občinah pripravlja dvakrat na leto. Nevarne odpadke, kamor sodijo tudi olja, pa lahko občani oddajo vsak dan tudi v poseben zabojnik v zbirnih centrih na Srminu in v Dvorih pri Sv. Antonu.

V Izoli že tri leta manjše cisterne

Predvsem ekološko osveščeni posamezniki ocenjujejo, da bi Marjetica vendarle lahko pospešila postopek za namestitev tovrstnih cistern na ekoloških otokih, saj jo je na tem področju sosednja Komunala Izola že prehitela. Tam so že pred tremi leti občanom omogočili lažje oddajanje odpadnih jedilnih olj, s čimer so uspešno preprečili, da bi nepravilno odložena olja onesnaževala okolje.

Plastenke za zbiranje olja

V občinah Postojna in Pivka vsako gospodinjstvo prejme stalne plastenke za zbiranje odpadnega olja, ki ga potem zlijejo v posode oziroma zbiralnike na ekoloških otokih.

Posebne posode so namestili na križišču Oktobrske revolucije in Leninove ulice, v Livadah v Ulici Zvonimira Miloša, v Ulici IX. Korpusa (ob cesti za šolo Livade), v Jagodju ob otroškem igrišču, v Ulici Proletarskih brigad, pri cerkvi sv. Mavra, na Šaredu ob avtobusni postaji ter v Kortah pri zadružnem domu. Prav tako pa jih Izolani lahko oddajo še v zbirnem centru na Baredih in ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.

Vsak torek zbirajo odpadno olje

Tudi Javno podjetje Okolje dvakrat na leto organizira takšno akcijo, olja pa je možno oddati tudi vsako prvo soboto v mesecu v zbirnem centru v Dragonji od 8. do 12. ure. Strokovna sodelavka za komunalno dejavnost in odgovorna za odnose z javnostmi v podjetju Okolje Sandra Martinčič Loboda pravi, da bodo še letos namestili nekaj zbiralnikov za olja tudi na ekoloških otokih v njihovi domeni.

Do takrat pa lahko občani izmenično ob torkih predajo odpadno jedilno olje v Luciji pred sedežem KS in v Portorožu pred trgovino Mercator. Tam jih med 7. in 12. uro pričaka zaposleni prek javnih del, ki sprejme te nevarne odpadke. Prejšnji teden so tako zbrali 25 litrov odpadnega olja.

Testni projekt desetih zbiralnikov

V Marjetici se sklicujejo, da doslej uporabniki niso pokazali posebnega interesa po zbiralnikih. “Bomo pa pripravili izhodišča za testni projekt desetih zbiralnikov. Vsaka tovrstna uvedba za naše uporabnike pomeni spremembo, na katero se je treba ustrezno prilagoditi, ljudi je treba o tem najprej poučiti in nenazadnje takšno novost tudi ustrezno naznaniti. Tudi zato je pomembno, da preden novost dejansko uvedemo, dobro preučimo ustreznost lokacij,” utemeljuje Čmaj Fakinova.

V Kopru so lani v spomladanski akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev zbrali 1740 kilogramov odpadnih jedilnih olj, v jesenski akciji pa 1878 kilogramov. Skupno pa so lani v obeh zbirnih centrih in prek akcij z mobilno zbiralnico zbrali 10.058 kilogramov odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev.


Najbolj brano