Preplačana maketa drugega tira: izbrali so napačnega - dražjega ponudnika

Maketo drugega tira, ki jo je minuli teden v Kopru slovesno odprl premier Miro Cerar in je stala 133.590 evrov, smo vsaj dvakrat preplačali. Pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da je direkcija za infrastrukturo pri točkovanju napačno ovrednotila ponudbeni ceni dveh prejetih ponudb in posledično izbrala dvakrat dražjega ponudnika, Art Rebel9. Več točk bi moral prejeti drugi ponudnik RPS z maketo za 60.851 evrov. Je bil razpis prirejen? Bo treba vračati evropski denar? Ministrstvo je danes potrdilo sum napake in uvedlo interno revizijo.

Maketa danes večji del dneva ni delovala, ker so morali zaradi 
nevarnosti poplav izklopiti elektriko. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Maketa danes večji del dneva ni delovala, ker so morali zaradi nevarnosti poplav izklopiti elektriko. Foto: Tomaž Primožič/FPA

LJUBLJANA, KOPER > Na ministrstvu za infrastrukturo so na naše poizvedbe o napačnem izračunu še dopoldne najprej odgovarjali, da je za ta razpis odgovorna direkcija za infrastrukturo, popoldne pa so nam sporočili, da so uvedli interno revizijo nad postopkom odločitve o oddaji javnega naročila za maketo drugega tira, ki ga je vodila direkcija.

“Ker obstaja možnost, da je prišlo do računske napake pri ocenjevanju ponudb, je dolžnost ministrstva, da zadevo temeljito preuči, saj gre za javno naročilo v okviru enega največjih infrastrukturnih projektov v državi. Zato je minister Peter Gašperšič danes zahteval poročilo komisije, ki je bila pristojna za izvedbo javnega naročila, ter tudi s sklepom imenoval štiričlansko komisijo, ki bo opravila revizijo postopka,” so popoldne povedali na ministrstvu. Prve ugotovitve bodo znane jutri popoldne.

133.590

evrov je stala maketa, ki je na ogled,

60.851

evrov bi stala maketa, ki ni bila izbrana.

“Računska napaka” prinesla zmago napačnemu

“Računska napaka” je očitna. Na javni razpis sta prispeli dve ponudbi: podjetje Art Rebel9 je ponudilo 133.590 evrov, podjetje RPS pa 60.851 evrov. Direkcija za infrastrukturo je ponudbi ocenjevala po dveh kriterijih: ponudbena cena in kvaliteta izdelave makete. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe pa so natančno opredeljena v dokumentu Navodila za pripravo ponudbe.

Pri kriteriju kvaliteta izdelave makete je Art Rebel9 prejel 68 točk, RPS pa 43 točk in to ni sporno. “Računska napaka” je nastala pri točkovanju ponudbene cene. Že prvi pogled na dokument Odločitev o oddaji javnega naročila, pod katerem je podpisan direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko, pokaže, da so dražjemu ponudniku Art Rebel9 dodelili 100 točk, cenejšemu RPS pa 97,57 točke. “Že na prvi pogled je nelogično, da ima cenovno nižja ponudba manj točk od dvakrat dražje ponudbe,” se strinja odvetnik Aleksij Možina.

V Navodilih za izdelavo ponudbe je objavljena formula za točkovanje cene v tem razpisu. “Ponudbi najnižjega ponudnika se dodeli 100 točk, ostalim ponudnikom z višjo ceno pa število točk po naslednji formuli: najnižja cena / cena drugega ponudnika x 100,” je zapisano v dokumentu. Ob upoštevanju te formule za točkovanje cene bi Art Rebel9 pri ceni prejel 45 točk, RPS pa 100 točk. Skupni seštevek kriterijev kvalitete izdelave makete in ponudbene cene bi tako zmago na razpisu prinesel RPS, saj bi tako skupaj prejel 143 točk, Art Rebel9 pa le 113. A zaradi “računske napake” je bil izbran Art Rebel9, ki je maketo tudi izdelal in zanjo dobil denar. Kako bodo popravili napako oziroma kdo bo odgovarjal, še ni znano. Naročnik projekta je bila direkcija za infrastrukturo, za strokovni nadzor pa so pooblastili DRI.

Kaj poreče Evropska komisija?

Maketo je z 80 odstotki sofinancirala Evropska komisija iz mehanizma za povezovanje Evrope, ki jo bo gotovo zanimalo, ali je bil denar porabljen neracionalno.

Za nameček maketa danes ni delovala večji del dneva, saj so morali že v noči na ponedeljek zaradi nevarnosti poplav - postavljena je tik ob morju - izklopiti električno napajanje.


Najbolj brano