Poravnava v milijonski tožbi Luke proti nadzornikom

Luka Koper in osem nekdanjih nadzornikov, od katerih je Luka zahtevala 19 milijonov odškodnine, je po enajstih letih pravdanja doseglo izvensodno poravnavo. To pa morajo potrditi še delničarji na skupščini, ki bo 29. junija. Takrat bodo odločali tudi o novih nadzornikih; imen v današnjem sklicu še niso objavili.

 Foto: Zdravko Primožič/FPA
Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Luka je od nekdanjih nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela zahtevala 19 milijonov evrov, ker so nekdanji upravi pod vodstvom Roberta Časarja potrdili negospodaren nakup deleža v slovaški družbi TTI. Luki tega zneska ni uspelo iztožiti in je v dolgem pravdanju pravnomočno izgubila ter že plačala milijonske sodne in odvetniške stroške. A je vložila še zahtevek za izredno revizijo na vrhovno sodišče. “Zdaj pa smo z upravo Luke končno dosegli poravnavo in se dogovorili, da se naši odvetniki odpovedo 20 odstotkom stroškov, ki jim jih je Luka zaradi izgubljene tožbe že izplačala, tako da bodo vrnili 248.000 evrov,” je povedala Olga Franca. Poravnava bo obveljala, če bodo z njo soglašali delničarji.

Ti bodo odločali tudi o dividendah. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se od 30 milijonov bilančnega dobička nameni 14 milijonov za dividende, tako da bi bruto dividenda na delnico znašala en evro. Izplačali bi jih 27. avgusta.

Petim nadzornikom Luke Koper, predstavnikom države, se letos izteče mandat. A predlaganih novih članov včeraj še niso objavili, ker kandidacijski postopek pri SDH še naj ne bi bil končan. Neuradno sta med novimi kandidati odvetnik Franci Matoz, ki je med drugim že nadzornik v Slovenskih železnicah in naj bi bil predsednik nadzornega sveta Luke, in Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec, ki je že nadzornik v koprski Marjetici, v preteklosti pa se je že potegoval za mesto nadzornika in tudi mesto člana uprave Luke.


Najbolj brano