Po premišljevanju in usklajevanju se Markočič o referendumu še ni odločil

Tudi današnje nadaljevanje 12 dni pred tem prekinjene seje občinskega sveta ni prineslo konkretnih informacij o nadaljnjih postopkih za izpeljavo referenduma o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Je pa občinski svet sprejel tri dodatne sklepe, povezane z OPN. Formalno jih je predlagal župan Danilo Markočič, veljati so začeli takoj.

Župan Danilo Markočič (levo),  ob njem občinska piarovka in občinski  svetniki.          Foto: Tomaž Primožič/FPA
Župan Danilo Markočič (levo), ob njem občinska piarovka in občinski svetniki.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

IZOLA > S prvim sklepom občinski svet nalaga Danilu Markočiču, da takoj po uveljavitvi OPN začne s postopkom za njegove spremembe in dopolnitve skladno z veljavno prostorsko zakonodajo. Prednostno bodo obravnavali pobude za spremembo namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča za gradnje kmetij. Z drugim sklepom se je občinski svet zavezal, da bo na območjih Ribe z Malo opremo in Arga (v OPN sta označeni z enoto urejanja prostora IZ-01/10 in 11) sprejel takšen občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki bo dopuščal gradnjo stanovanj le v pasu ob cesti v Dantejevi ulici. V notranjosti in ob obalnem pasu gradnja stanovanj ne bo možna.

Tretji sklep pa navaja, da je morala občina po Zakonu o urejanju prostora naročiti izdelavo urbanističnega načrta za mesto in da je ta načrt kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN prepoznal možnosti širitve Izole kot naselja v smeri proti hitri cesti, da pa v OPN niso predvideli nobene od prepoznavnih širitev za novo stanovanjsko pozidavo. Občinski svet se je s tem sklepom obenem zavezal, da v prihodnje ne bo sprejemal aktov, ki bi načrtovali širitev pozidave na Rikorvu, to je med Južno in hitro cesto.

OPN še ne velja

Čeprav je občinski svet OPN sprejel 8. julija, ta še ne velja. Po 72. členu občinskega statuta mora namreč župan ob vloženem predlogu za razpis referenduma zadržati objavo OPN do odločitve o tem predlogu.

Prvi in tretji sklep je občinski svet sprejel soglasno; v občinski dvorani je bilo takrat 17 od skupaj 23 svetnikov (manjkali so Enzo Scotto di Minico, Lilijana Laganis, Vasilij Žbogar, Mojca Ferle, Sara Rutar in Romina Kralj), medtem ko sta sprejetju drugega sklepa dva svetnika nasprotovala. Še pred tem pa so skoraj poldrugo uro razpravljali o OPN in Civilni iniciativi Gibanje za Izolo, ki zahteva izpeljavo referenduma, o čemer bomo poročali v jutrišnjih Primorskih novicah.

In kdaj bo Markočič oblikoval referendumsko vprašanje ter naznanil zbiranje overjenih podpisov na upravni enoti, k čemur ga je civilna iniciativa nazadnje pozvala prejšnji torek? Tega ni razkril. V izjavi za javnost po seji je napovedal le, da bo ravnal skladno z zakonodajo in torej nadaljeval z referendumskimi postopki, ker da je pobuda civilne iniciative legitimna. “Vendar se bom najprej posvetoval s klubi občinskega sveta,” je povedal. Na izrecno vprašanje, ali bo s postopki nadaljeval še letos - nekateri svetniki so izrazili bojazen, da se bo referendum pomešal s kampanjo pred volitvami in nasprotovanju oblasti - pa je odgovoril, da bi lahko tako rekel.

Koper: občina je predlagala razpis referenduma

Skoraj leto nazaj se je v sosednjem Kopru začela saga o tamkajšnjem referendumu o prostorskih aktih na zemljišču pred vhodom v Luko Koper. A je tam koprski župan Aleš Bržan takoj določil rok za zbiranje podpisov na upravni enoti, pri katerem so pobudniki zbrali dovolj podpisov. Zatem se je vmešalo ustavno sodišče, ki prvotno predlaganega referenduma ni dovolilo, vendar se je ob napovedi zahteve za referendum ob novem prostorskem aktu župan Bržan odločil, da bo presekal pravni gordijski vozel, tako da je mestna občina sama predlagala naknadni referendum in na njem porazila pobudnike zavrnitve občinskega odloka. DES


Najbolj brano