Ob morju je brez službe ostalo osem zaposlenih

Družba Sava Turizem zmanjšuje število zaposlenih. Odpoved je dobilo skupaj 21 sodelavcev, od tega osem iz skupnih služb iz nekdanje družbe Hoteli Bernardin. Odpustili so jih, ker je po pripojitvi Bernardina prišlo do podvajanja funkcij, in zaradi zmanjšanega obsega poslovanja kot posledice epidemije.

Sava Turizem je odpustila osem  zaposlenih  iz  skupnih služb  iz 
nekdanje družbe Hoteli Bernardin, ki si jo je pripojila aprila 
letos. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Sava Turizem je odpustila osem zaposlenih iz skupnih služb iz nekdanje družbe Hoteli Bernardin, ki si jo je pripojila aprila letos. Foto: Tomaž Primožič/FPA

PORTOROŽ, LJUBLJANA > Osem zaposlenih iz skupnih služb iz nekdanje družbe Hotelov Bernardin - to si je Sava Turizem pripojila aprila letos - je v četrtek doživelo hladen tuš. Dan prej so jih obvestili, naj se zglasijo v kadrovski službi. Zaposleni so pričakovali, da se bodo pogovarjali o tem, kdaj se odpirajo hoteli, o organizaciji dela v novih razmerah, namesto tega pa so doživeli šok: dobili so odpoved.

Sava Turizem je odpustila osem zaposlenih iz skupnih služb iz nekdanje družbe Hoteli Bernardin, ki si jo je pripojila aprila letos. (Foto: Tomaž Primožič/FPA)

Destinacijo St. Bernardin vodi Alen Milošević

Po pripojitvi Hotelov Bernardin k Savi Turizmu destinacijo St. Bernardin resort Portorož vodi Alen Milošević, Lorela Dobrinja pa je zaposlena na delovnem mestu vodje hotelov. Skrbi za operativno vodenje vseh hotelov. Lorela Dobrinja je bila pred tem direktorica Holdinga Kobilarna Lipica, še pred tem pa je vodila družbo Istrabenz Turizem.

Brez službe so ostali nekateri zaposleni v nabavni in finančni službi, prodaji in marketingu ter v IT-službi.

“Sklepamo, da so del zaposlenih na vodilnih delovnih mestih odslovili zaradi centralizacije služb (nabava, IT ... ) na ravni skupine Sava, drugi del pa zaradi vpliva epidemije oziroma izpada prometa,” je povedala Irena Valenti, sekretarka za Primorsko-notranjsko regijo pri ZSSS, in dodala, da sindikat o odpuščanju uradno ni bil obveščen: “Komunikacije delodajalca ni bilo. Seveda so zaposleni v šoku, odpovedi so dobili nepričakovano, čez noč.”

Irena Valenti

sekretarka za Primorsko-notranjsko regijo pri ZSSS

“Seveda so zaposleni v šoku, odpovedi so dobili nepričakovano, čez noč.”

Irena Valenti (foto: Alenka Penjak)

Odpuščeni najprej na čakanje doma

V družbi Sava Turizem so pojasnili, da je v prvih dneh junija zaradi aprilske pripojitve Hotelov Bernardin in zmanjšanega obsega poslovanja v družbi Sava Turizem kot posledica covida-19 odpoved prejelo 21 zaposlenih. Od tega jih je osem iz skupnih služb na njihovih destinacijah na obali, kjer je po pripojitvi prišlo do podvajanja funkcij. Ostalih 13 odpuščenih je z drugih destinacij in iz centralnih skupnih služb. “Vsi zaposleni, ki so prejeli odpovedi, bodo na čakanju doma s 100-odstotnim nadomestilom plače v breme delodajalca,” pravijo v Savi Turizmu.

V tem času bodo izkoristili sorazmerni del letnega dopusta in prejeli sorazmerni del regresa. Odpovedni rok je odvisen od posamezne pogodbe o zaposlitvi. Vsi odpuščeni sodelavci bodo ob izteku odpovednega roka, ki traja odvisno od delovne dobe v podjetju, prejeli odpravnino.

“Število zaposlenih po tem zmanjšanju ostaja do nadaljnjega v obstoječih okvirjih,” zagotavljajo v Savi Turizmu in dodajajo, da bodo nadaljnji kadrovski ukrepi odvisni od okrevanja turistične panoge po epidemiji in poslovanja v prihodnjih mesecih.

Valentijeva o Savi: “Eno govorijo, drugo delajo”

Valentijeva skupini Sava očita tudi, da skrbi zgolj za lastne interese in tako ogroža nadaljnjo pomoč države turistični panogi po 30. juniju, za katero se skupaj zavzemata Turistično-gostinska zbornica in Sindikat gostinstva in turizma.

“Na ministrstvu za gospodarstvo so nas opozorili, da lahko to dosežemo le, če bosta obe strani usklajeni. Skupni cilj imamo - ohraniti delovna mesta, preprečiti odpuščanje. Zdaj pa Sava vse to ogroža: eno govorijo, drugo delajo.”

Volf: kapital pred zaposlenimi

“Seznanjeni smo z odpovedmi zaposlenih, naš sindikat pa v skupnih službah nima članov. Kljub temu pa se sprašujemo, ali je osnovni namen lastnikov nekoč paradnih konj primorskega gospodarstva - mednje so nedvomno sodili tudi Hoteli Bernardin - res samo plemenitenje kapitala, ne pa tudi zadovoljstvo zaposlenih in varno delovno okolje,” pravi Damijan Volf, sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90.

Valentijeva še dodaja, da je Sava Turizem tudi pred časom ravnala nekorektno. Vodjem kuhinje in strežbe ter njihovim pomočnikom - skupaj gre za 25 zaposlenih - so ponudili individualne pogodbe, pri čemer bi jim znižali osnovne plače. “To ne gre, to je zloraba instituta individualne pogodbe; ta pride v poštev le za vodilne delavce s posebnimi pooblastili, kot določa zakon o delovnih razmerjih. Delavci so zato pogodbe vrnili nepodpisane, a to zgovorno kaže, kaj si privoščijo v Savi,” pravi Valentijeva.

V Savi Turizmu na to ponudbo gledajo drugače. Pravijo, da so zaradi pripojitve družbe Hoteli Bernardin kot del integracije opravili tudi kadrovsko integracijo: “Ker sta imeli družbi pred pripojitvijo različno kadrovsko politiko, smo le to poenotili, vse s ciljem enotne obravnave sodelavcev v združeni družbi. Zaradi tega smo nekaj sodelavcem na vodstvenih pozicijah ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, skladne s poenoteno kadrovsko politiko združene družbe.”


Najbolj brano