Naložbe v industrijsko cono in podeželje

Izolski občinski svet bo zadnji četrtek v tem mesecu obravnaval predlog letošnjega proračuna, ki predvideva 24,59 milijona evrov prihodkov in 24,64 milijona odhodkov. Naložbam naj bi namenili 7,5 milijona evrov, največ za komunalno opremljanje Cone mestne industrije in gradnjo kanalizacijskega omrežja za Šared.

Markočič je današnjo tiskovno konferenco sklical po sto dnevih 
županovanja, ob  njem je  v.d. direktorice občinske uprave Vesna 
Rebec in  ob njej   Martina Miklavčič Šumanski, zadolžena za komuniciranje.
Markočič je današnjo tiskovno konferenco sklical po sto dnevih županovanja, ob njem je v.d. direktorice občinske uprave Vesna Rebec in ob njej Martina Miklavčič Šumanski, zadolžena za komuniciranje.  

IZOLA > Tako je na današnji tiskovni konferenci napovedal župan Danilo Markočič vpričo predstavnikov svetniških klubov, ki so sodelovali pri pripravi predloga proračuna. Čeprav je predlog označil za “realen in uravnotežen”, bodo morali še pred poletjem sprejeti rebalans proračuna, češ da ta osnutek v veliki meri temelji na izhodiščih njegovega predhodnika Igorja Kolenca.

Na območju mestne industrije bodo že prihodnji mesec morebitnim investitorjem namenili 2,5 hektara komunalno opremljenih zemljišč. Komunalnega opremljanja se bodo najprej lotili v osrednjem delu cone, zatem še v vzhodnem. Naložba znaša 1,4 milijona evrov, 886.474 evrov bodo dobili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za razvoj obalno-kraške regije, nadejajo pa se investitorjev za proizvodne, obrtne in storitvene dejavnosti.

Med mestom in Šaredom bodo zgradili skoraj milijon evrov vredni in 1,7 kilometra dolgi fekalni kolektor, ki je pogoj za gradnjo kanalizacije na Šaredu. Ob kolektorju bodo potegnili optični kabel, za izvajalca so izbrali koprski Grafist, čakajo le še na gradbeno dovoljenje. “Naložba bo končana v šestih mesecih po pridobitvi gradbenega dovoljenja,” je napovedal Markočič.

Izolska Komunala mora do oktobra zapreti deponijo komunalnih odpadkov na Baredih, kar jo bo stalo 900.000 evrov. Če ji to ne bi uspelo, pa bi bila občina ob garancijo, za katero je zagotovila 2,2 milijona. “Elaborate imamo pripravljene, javni razpis naj bi objavili še ta mesec.”

Še ta mesec naj bi občina tudi javno razgrnila osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN), ki ga je občinski svet v prvi obravnavi sprejel julija lani. Razgrnitev bo trajala 60 dni, župan ocenjuje, da bi OPN lahko dokončno sprejeli pred koncem leta. Aprilska seja občinskega sveta pa bo spet v dvorani občinskega sveta (in ne več v telovadnici hotela Delfin), ker jo bodo prilagodili gibalno oviranim osebam. Poseg bo opravila Komunala s podizvajalcem, nakup in montaža dvigala bosta stala 36.000 do 38.000 evrov.

Občina je že deponirala denar za R Mercuri
Za poplačilo izvršbe podjetja R Mercuri je občina pri Finančni upravi že deponirala 1,9 milijona evrov. Čeprav je izvršba postala pravnomočna v začetku leta, do nje lahko pride šele, če bo vrhovno sodišče odločilo, da je revizija nedopustna (sklep, naj izvršbo odložijo do odločitve vrhovnega sodišča, je izdalo piransko okrajno sodišče).
“Deponiranemu denarju se ne bomo kar tako odpovedali, še naprej se bomo posluževali vseh pravnih sredstev, da dosežemo razveljavitev sodbe, ki prinaša zelo nevaren presedan. Po tem vzorcu bi lahko občinam vsak investitor preprečil skoraj vse strateške odločitve glede razvoja prostora,” je opozoril Markočič, prepričan, da sodba posega v ustavne pravice in pristojnosti lokalnih skupnosti.
V odškodninski tožbi zoper občino se je R Mercuri nanašal na lokacijsko informacijo, ki mu jo je izdala občina, in sicer da na širšem območju ladjedelnice ni možno graditi. Podjetje se je obregnilo ob način, kako je občina pripravila prostorski akt, s katerim je preprečevala gradnjo. Gradnjo je sicer začela omejevati že en mandat prej, vendar je kasneje naredila nekatere napake.

Najbolj brano