Na traso drugega tira prihajajo arheologi

V okviru priprav na gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper na traso prihajajo arheologi. Arheološke raziskave bodo potekale na sedmih lokacijah na območju Dekanov in Ospa, končane pa naj bi bile spomladi. Medtem družba 2TDK hiti s pripravo investicijskega programa, na podlagi katerega se bo lahko začela gradnja.

 Foto: Sta
Foto: Sta

LJUBLJANA > Arheološke raziskave na trasi drugega tira se bodo začele v ponedeljek pri Dekanih z zakoličbo dveh izkopnih polj, vzpostavitvijo tabora, košnjo in odstranjevanjem grmičevja ter izvedbo geofizikalnih raziskav širšega območja izkopavanj. Nadaljevale se bodo s strojnim odstranjevanjem humusnih plasti, januarja pa bodo sledila ročna izkopavanja.

Dela bodo potekala na sedmih lokacijah, od tega na petih na območju najdišča Purgerce-Buševca pri Dekanih ter na dveh na območju Ospa. Na prvih dveh lokacijah bodo predvidoma zaključene v tretjem tednu januarja, sledile bodo raziskave na preostalih treh lokacijah na območju Dekanov in nato spomladi še na dveh na območju Ospa.

Raziskovale se bodo rimskodobne arheološke ostaline, so sporočili iz družbe 2TDK. Na vseh lokacijah so bile pri predhodnih raziskavah odkrite drobne arheološke najdbe, lončenina, kot tudi rimskodobni gradbeni material.

Prve arheološke raziskave na tem območju so naredili v letih 2009 in 2010

V skladu z Malteško konvencijo, ki jo je Slovenija ratificirala leta 1999 in implementirala v novi zakon o kulturni dediščini, se ob načrtovanju vseh večjih posegov v prostor izvajajo tako imenovane predhodne arheološke raziskave. Na tej osnovi se izdela karta arheološkega potenciala - dokument, ki opozarja na znana arheološka najdišča in arheološke ostaline ter na območja, kjer ti sledovi potencialno obstajajo.

Prve arheološke raziskave so bile na območju predvidene gradnje drugega tira Divača-Koper narejene v letih 2009 in 2010. Pri tem so arheologi na več lokacijah odkrili rimskodobne ostaline, rezultati raziskav pa so bili vključeni v pripravo okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za drugi tir. Nadaljnje arheološke raziskave so potekale na posameznih lokacijah tudi v letih 2012, 2013 in 2014.

Čaka se a začetek pripravljalnih del

Predhodne arheološke raziskave na trasi drugega tira v sklopu pripravljalnih del, ki jih sofinancira Evropska komisija, izvaja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vrednost pogodbe je 1,17 milijona evrov.

Še vedno pa se čaka na začetek pripravljalnih del za gradnjo drugega tira, katerih celotna vrednost je ocenjena na 44 milijonov evrov. Evropska komisija je vse potrebno v povezavi s temi sredstvi potrdila že letos spomladi, a so čakala, ker takrat zakon o drugem tiru še ni bil potrjen. Zdaj je za začetek pripravljalnih del potrebna še potrditev investicijskega programa, kar naj bi vlada po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek storila kmalu v začetku leta 2019.


Najbolj brano