Za Koprčane 200.000 evrov luškega denarja

Luka Koper bo koprski občini vsako leto namenila 200.000 evrov, ki bodo na podlagi razpisov na voljo kot nepovraten denar za prebivalce za naložbe, s katerimi bodo omilili vpliv pristaniške dejavnosti, predvsem hrupa. Dogovor bosta župan Aleš Bržan in predsednik uprave Luke Dimitrij Zadel podpisala danes, svetniki pa bodo odlok o dodeljevanju denarja občanom obravnavali na četrtkovi seji.

Prebivalci koprskega mestnega jedra se bodo lahko prijavili na 
razpis. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Prebivalci koprskega mestnega jedra se bodo lahko prijavili na razpis. Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Prvi razpisi, ki bodo podrobno določili pogoje in merila za pridobitev nepovratnega denarja, bodo po napovedih na voljo v začetku prihodnjega leta. Predstavljamo glavne poudarke predlaganega odloka.

Katere naložbe pridejo v poštev?

Upravičene so naložbe, ki čim bolj odpravljajo posledice emisij na okolje, varujejo zdravje in kulturno dediščino, denimo: izboljšanje zvočne izolacije, vgradnja novega stavbnega pohištva, dela na ovoju stavbe, vgradnja sistemov prezračevanja ter drugi ukrepi, s katerimi je mogoče zmanjšati vplive pristaniške dejavnosti. Vključili so gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, stroške projektne dokumentacije in kakšne druge stroške, ki jih bo predvideval razpis.

V KS Koper Center sporazuma in odloka še ne komentirajo, preden ga jutri ne bo obravnavala pristojna komisija KS.

Ali ukrepi veljajo

za celotno občino?

Ne, veljajo za mesto Koper do hitre ceste, kot prikazuje zemljevid. Območje omilitvenih ukrepov je natančno (do posamezne stavbe) razdeljeno na tri podobmočja. Najožje območje je mestno jedro tik ob Luki do Kidričeve in Cankarjeve ulice (rdeča barva). Ožje območje so zarisali do Ceste Zore Perello in Ferrarske do vhoda v Luko. Širše območje sega do hitre ceste, vključujoč Bonifiko in območje železniške postaje, na katerem pa so večinoma poslovne stavbe. Stanovalci Semedele, Markovca, Žusterne, denimo, niso v vplivnem območju in ne morejo kandidirati.

Kdo so upravičenci do nepovratnega denarja?

To so lastniki ali solastniki stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. Več upravičencev lahko kandidira za en objekt kot skupno investicijo. Upravičenec je tudi lastnik ali solastnik v večstanovanjski stavbi, kadar se omilitveni ukrep izvaja za zmanjšanje vplivov na posamezen etažni del. Pogoj pa je tudi, da imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.

Koliko denarja lahko pridobi upravičenec?

Tisti, ki bodo na razpisih uspešni, bodo lahko pridobili najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izbrani upravičenci nakazilo prejmejo po končani naložbi, ko na občino pošljejo zahtevek za nakazalo skupaj z vsemi prilogami in dokazili. Mestna občina Koper lahko kadarkoli zahteva dokazila in podatke, potrebne za ocenjevanje naložbe in preverjanje, ali je denar namensko porabljen.


Najbolj brano