Koprska občina uvaja ugodnost pri plačilu vrtca

Mestna občina Koper uvaja ugodnost pri plačilu vrtca za starše, ki prvi stanovanjski problem rešujejo z nakupom nepremičnine na območju občine in za katero odplačujejo stanovanjski kredit. Starši, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo po novem vrtec mesečno plačevali deset evrov manj.

Starši, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo po novem vrtec mesečno 
plačevali deset evrov manj.  Fotografija je simbolična. Foto: Alenka Penjak
Starši, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo po novem vrtec mesečno plačevali deset evrov manj. Fotografija je simbolična. Foto: Alenka Penjak

KOPER > Upoštevanje posojila pri znižanju cene vrtca velja od 1. januarja 2020, starši, ki bodo vlogo oddali do vključno 29. februarja, bodo do nižje cene upravičeni tudi za mesec januar in februar. Vsi tisti, ki bodo vlogo za znižanje oddali po tem datumu, bodo do dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca deležni od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, sporočajo iz koprske občine.

Starši bodo upravičeni do znižanja cene vrtca za vsakega otroka, ki je vključen v program predšolske vzgoje. Pravica do dodatne ugodnosti je namreč vezana na otroka in se upravičencu priznava za celoten čas vključenosti otroka v vrtec oziroma za čas trajanja odplačevanja posojila za nakup nepremičnine.

Med večjimi naložbami, ki jih nameravajo še izpeljati na tem področju, je nadaljevanje obnove vrtca Semedela – enote Slavnik. Vrtec je bil v letu 2019 deležen celovite energetske sanacije, ki je predvidela obnovo fasade, strehe in terase ter zamenjavo stavbnega pohištva, letos pa bomo temeljito obnovili še notranjost objekta. Razpis za izbiro izvajalca bodo objavili v kratkem, dela se bodo izvajala poleti.

Pravico do dodatne ugodnosti lahko uveljavlja eden od staršev, zakoniti zastopnik oziroma skrbnik otroka, ki je vključen v program predšolske vzgoje, pod naslednjimi pogoji:

> z najemom posojila za nakup nepremičnine rešuje prvi stanovanjski problem,

> je skupaj z otrokom stalno prijavljen na naslovu nepremičnine v Mestni občini Koper, za katero ima najeto posojilo,

> ne on ne druge osebe, ki se upoštevajo v postopku odločanja o znižanju plačila vrtca, ni lastnik ali solastnik drugih stavb ali delov stavb.

Vlagatelji morajo vlogi priložiti kopijo kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali pravnomočno gradbeno dovoljenje (za gradnjo ali obnovo), kopijo kreditne pogodbe, dokazilo o odplačevanju posojila, kopijo odločbe centra za socialno delo o znižanem plačilu vrtca in potrdilo o stalnem bivanju za kreditojemalca in otroka.

Vlogo je možno prevzeti v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva ulica 10) in v prostorih Centra za socialno delo Južna Primorska, enota Koper (Cankarjeva ulica), dostopna je tudi v elektronski obliki na uradni spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Izpolnjeno vlogo je treba oddati na Center za socialno delo Južna Primorska, enota Koper, Cankarjeva ulica 6, Koper.


Najbolj brano