Koprska občina sprejela sveženj ukrepov pomoči za občane in poslovne subjekte

Mestna občina Koper je pripravila nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi bo pomagala občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v občini. Podobne ukrepe bodo v naslednjih dneh sprejeli tudi v občinah Izola, Piran in Ankaran, napovedujejo.

Koprska občina je pripravila nabor ukrepov, s katerimi bo  
pomagala občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim 
gospodarskim subjektom, ki delujejo v občini. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Koprska občina je pripravila nabor ukrepov, s katerimi bo pomagala občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v občini. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Z današnjim dnem je stopila v veljavo odredba, s katero je župan Aleš Bržan vse starše otrok, ki so vključeni v vrtce v koprski občini, za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oprostil plačila teh stroškov.

Oproščeni plačevanja najemnine

V času med 16. marcem in 30. aprilom bodo plačila stroškov najemnine oproščena tudi vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev. Uporabniki javnih površin v koprski občini bodo plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja.

Župan ob tem poziva vse najemodajalce v koprski občini, naj sledijo zgledu občine in po svojih zmožnostih z oprostitvijo plačila vsaj enomesečne najemnine pomagajo najemnikom njihovih prostorov.

Zamik plačevanja NUSZ

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Izvajanje proračuna je zadržano

Župan je danes sprejel tudi sklep, s katerim bo začasno, za obdobje 45 dni, zadržal izvajanje proračuna za leto 2020. Občina v tem času ne bo prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil, izjema so postopki, ki so vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge nujne obveznosti. Omejeno bo tudi financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti, in sicer na 90 odstotkov mesečne višine financiranja.

Občinska uprava pripravlja tudi predloge ukrepov za racionalizacijo poslovanja in znižanje stroškov delovanja, predvsem pri stroških nabave materiala in storitev, predvidena je opustitev nenujnih aktivnosti programov in projektov. Občina je k pripravi predlogov za racionalizacijo poslovanja pozvala tudi vse občinske javne zavode.

Ukrepe sprejeli tudi v Marjetici in Rižanskem vodovodu

Določene ukrepe so sprejeli tudi v dveh občinskih javnih komunalnih podjetjih Marjetici Koper in Rižanskem vodovodu Koper, kjer bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Z ukrepi se bo seznanil tudi koprski občinski svet, in sicer na izredni seji, ki jo bo župan sklical za četrtek, 26. marca, in bo potekala dopisno.


Najbolj brano