V Piranu svetovalni center za starše, ki ne vedo več, kaj narediti

Za starše brezplačna strokovna pomoč je namenjena predšolskim otrokom, šolarjem in mladostnikom, ki na poti odraščanja naletijo na različne duševne stiske in težave. Izvajanje programa bo v Piranu potekalo tri dni v tednu.

Strokovna delavka Marjetka Zadnik Rostan bo pomagala otrokom, 
mladostnikom in staršem iz piranske občine.  Foto: Alenka Penjak
Strokovna delavka Marjetka Zadnik Rostan bo pomagala otrokom, mladostnikom in staršem iz piranske občine.  Foto: Alenka Penjak

ISTRA > “V imenu staršev in otrok smo zelo hvaležni, da se je piranska občina v tem nepredvidljivem letu odločila za finančno podporo našemu programu,” poudari Dorotea Kralj, vodja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Kopru. Doda, da je v letu 2020 “tudi Mestna občina Koper povečala financiranje programa, tako da smo se lahko ustrezno kadrovsko okrepili. To bo predvsem skrajšalo čakalno dobo, ki je bila do sedaj dva do tri mesece.”

Obisk že takrat, ko stiska še ni prehuda

V Piranu bo tlakovala pot Marjetka Zadnik Rostan, diplomiranja psihologinja. “Vesela sem dela z otroki in mladostniki iz piranske občine. Svetovala bi jim, naj pridejo, ko njihove stiske še niso prehude, saj tako lahko preprečimo poglabljanje stiske ali da te preidejo v težave in celo motnje. Starši so lahko nemočni in ob naročanju pogosto povedo 'Ne vemo več, kaj narediti',” pove Marjetka Zadnik Rostan.

Naročanje vsak dan

Pomoč je namenjena otrokom in mladostnikom pri učnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter staršem, ki naletijo na vzgojne dileme pri odraščanju otroka in mladostnika. Naročanje je možno vsak delovni dan med 9. in 12. uro na tel. 031/388-591 ali pa preko e-pošte svetovalni.center.kp1@siol.net.

Sogovornici izpostavita, da izrazito narašča sopojavnost težav in motenj. Tako otroci z učnimi težavami zelo pogosto izkazujejo tudi vedenjske in čustvene stiske, težave in motnje. Otroci in mladostniki vse pogosteje potrebujejo pomoč tudi zaradi odziva na hud stres (denimo ločitev staršev), prilagoditvenih motenj, anksioznosti, depresije. Tako je bil tudi čas socialne distance v obdobju epidemije velik preizkus za marsikatero družino.

Odklanjanje hrane, zadrževanje blata, agresivnost do vrstnikov, uporniško vedenje, ki pogosto pove, da se nekaj dogaja - vse to so znaki, da se otrok sooča z učnimi težavami ter vedenjskimi in čustvenimi motnjami.

Lani jih je obiskalo več kot 350

Lani je svetovalni center obiskalo 256 predšolskih in šolskih otrok iz koprske občine, 74 otrok iz izolske, deset otrok iz ankaranske, pet otrok iz piranske občine in enajst otrok iz občine Hrpelje-Kozina. Letos se je na strokovni pogovor naročilo že 13 otrok iz piranske občine.

Enake možnosti za duševno zdravje otrok

V letu 2019 so program svetovanja, diagnostike in psihoterapije financirale MO Koper ter občine Izola, Ankaran in Hrpelje-Kozina. V skupnem številu so nudili pomoč 297 otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. Z odločitvijo piranske občine, da pristopi k sofinanciranju programa, imajo sedaj vsi otroci in starši slovenske Istre enake možnosti za ustrezno in pravočasno strokovno pomoč.

“Potreb po terapevtskem delu je vse več, ob zaposlitvi še dveh strokovnih delavcev pa lahko strokovno pomoč ponudimo dokaj hitro. Čakalna doba se je namreč z meseca dni skrajšala na dva tedna, kar strankam predstavlja veliko razliko,” poudarja Dorotea Kralj.


Najbolj brano