Svetnik Komljanec ne bi smel glasovati za direktorja Komljanca

Občinski svetnik Občine Izola Evgenij Komljanec je leta 2019 ravnal v nasprotju z določbami 37. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ko je glasoval zase v postopku o imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Izola, je danes obelodanila Komisija za preprečevanje korupcije.

Evgenij Komljanec Foto: Zdravko Primožič/FPA
Evgenij Komljanec Foto: Zdravko Primožič/FPA

IZOLA > Evgenij Komljanec se je znašel v okoliščinah, ki pomenijo dejansko nasprotje interesov, in ni storil vsega, da se mu izogne, je bilo mnenje komisije, ki pa mu je Komljanec ugovarjal in se pritožil na upravno sodišče v Novi Gorici. To je v zadnjih dneh prejšnjega leta njegovo tožbo proti Komisiji za preprečevanje korupcije zavrnilo. S tem so ugotovitve v tem primeru pravnomočne in tudi javno objavljene.

Komljanec: “Takrat je bila praksa drugačna”

Spomnimo: leta 2019 je Komljanec kot član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sodeloval v razpravi o sklepu Sveta javnega zavoda ZD Izola o imenovanju samega sebe za direktorja javnega zavoda ZD Izola. Nato je kot občinski svetnik na seji občinskega sveta glasoval za sprejetje sklepa o imenovanju sebe na položaj direktorja ZD Izola. Ta sklep sicer tedaj ni bil izglasovan, a je komisija zavzela stališče, da to ne spremeni okoliščin ugotovljene kršitve.

Za komentar smo danes zaprosili tudi Evgenija Komljanc, ki trenutno vodi Zdravstveni dom Izola: “Sodbo upravnega sodišča spoštujem in se bom po njej ravnal. Tako pač je, opozoril bi zgolj na to, da se v tistem obdobju takšno ravnanje ni zdelo sporno. Do tedaj je praksa v takšnih primerih dovoljevala glasovanja, nato pa se je spremenila. To sem kasneje tudi sam upošteval, tako da sem se že leta 2020, ko je bil spet sprožen postopek imenovanja direktorja zdravstvenega doma, izločil tako iz glasovanja kot iz razprave. Tako so ravnali tudi drugi svetniški kolegi v podobnih situacijah.”

Moral bi se popolnoma izločiti iz postopka

Komisija je podala tudi načelno mnenje pričakovanega ravnanja. Da bi zadostil zakonskim zahtevam, bi se moral v celoti izločiti iz vseh faz postopka, vključno iz razprave, poleg tega pa pisno obvestiti svojega predstojnika, v tem primeru župana, prenehati z delom in počakati na njegovo odločitev. Ker tega ni storil, je kršil določbe ZIntPK glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov.

To je že peti tovrsten primer ugotovitev Komisije v zadnjih 10 mesecih, od tega so se kar štirje nanašali na občinsko raven. Glasovanje zase in sodelovanje v razpravi, ki se nanaša na imenovanje sebe na določen položaj, sodita med najbolj tipične in pogoste okoliščine, ki predstavljajo dejansko nasprotje interesov. “S takim ravnanjem se upravičeno pojavlja dvom o objektivnem in nepristranskem delovanju uradne osebe pri opravljanju njenih nalog, v konkretnem primeru občinskega svetnika pri glasovanju zase za direktorja javnega zavoda ZD Izola. Prav tako je s tem več kot očitno izkazan zasebni interes,” je zapisala komisija. Podobna sta bila tudi primera piranskih občinskih svetnikov Ingrid Mahnič in Vojka Jevševarja iz aprila 2022 ter Roberta Fakina in Milice Maslo Bezer iz leta 2020.


Najbolj brano