Gradnja kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Hrvatinih in na Škofijah še letos

V ponedeljek se izteče javno naročilo, s katerim koprska in ankaranska občina iščeta izvajalca za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov. V okviru 15,5 milijona evrov vredne naložbe bodo zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda.

Nova trasa kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije 
Hrvatini bo potekala od najvišjega dela  Kolombana skozi  Barižone 
v Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na  kanalizacijski vod.  Foto: Nataša Hlaj
Nova trasa kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije Hrvatini bo potekala od najvišjega dela Kolombana skozi Barižone v Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na kanalizacijski vod.  Foto: Nataša Hlaj

BERTOKI, ŠKOFIJE, HRVATINI > Če bo šlo vse po načrtih, bi se lahko gradnja in posodobitev kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov začela še letos. Za projekt, poimenovan Čisto za Koper in Ankaran, sta investitorja, koprska in ankaranska občina, pridobila 14 gradbenih dovoljenj. Gradnja bo trajala dobri dve leti, konec je predviden v drugi polovici leta 2023. S tem bo na omenjenih območjih na javno kanalizacijsko omrežje priključenih več kot 98 odstotkov prebivalcev, so sporočili iz koprske občinske uprave.

Naložba je v celoti ocenjena na 15.780.378,91 evra, od katerih sta občini pridobili 7.278.501,14 evra nepovratnih kohezijskih sredstev in 1.284.440,86 evra iz državnega proračuna. Razliko v višini 7.217.436,91 evra pa bosta krili sami - koprska občina 6.781.154,67 evra, ankaranska pa 436.282,24 evra.

V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3820 metrov meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč. Ko bo naložba “pod streho”, bodo ukinili skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav. Na javno kanalizacijsko omrežje bodo dodatno priključili 1657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti.

Najobsežnejša bodo dela na območju aglomeracije Hrvatini, kjer bodo zgradili 14.139 metrov fekalne kanalizacije s šestimi črpališči in 1225 metrov meteorne kanalizacije. Nova trasa kanalizacijskega omrežja bo potekala od najvišjega dela Kolombana skozi Barižone v Ankaran, kjer se kanalizacija priključi na kanalizacijski vod. V okviru naložbe bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili tudi zaselke Fajti, Brageti, Božiči in Kolombini ter poselitveno območje ob osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom. Na novo bo na javno kanalizacijo priključenih 749 prebivalcev in 225 enot dejavnosti.

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini deset kilometrov, od katerih bo 7978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalcev in dodatnih 211 enot dejavnosti.

Še 3476 metrov fekalnega in 503 metre meteornega sistema z dvema črpališčema bodo zgradili na območju Bertokov, s tem pa kanalizacijsko omrežje vzpostavili na območju zaselka Zonti, skladišča DAR, severnih Bertokov in delno tudi Prad. Na novo se bodo na javno kanalizacijo priključili 204 prebivalci in 61 enot dejavnosti.


Najbolj brano