Za zdravo in kakovostno življenje

V ajdovski občini je delež oseb, ki prejemajo zdravila proti visokemu krvnemu pritisku, višji od slovenskega povprečja. Presega ga tudi pri obravnavah starejših zaradi zlomov kolka ter prekomerni prehranjenosti otrok. V vipavski občini je stanje boljše, v obeh pa se kažejo še druge težave. Rešitve so predvideli v Strateškem načrtu za krepitev zdravja.

Med ukrepi za krepitev zdravja je tudi spodbujanje  aktivnega 
življenjskega sloga vseh generacij.  Foto: Ekta Agarwal/Unsplash
Med ukrepi za krepitev zdravja je tudi spodbujanje aktivnega življenjskega sloga vseh generacij.  Foto: Ekta Agarwal/Unsplash

AJDOVŠČINA > Po podatkih Lokalne skupine za krepitev zdravja, ki od leta 2018 deluje v okviru Centra za krepitev zdravja pri Zdravstvenem domu Ajdovščina, so v ajdovski in vipavski občini ob omenjenih izpostavili še nekatere kritične točke. Denimo prekomerno pitje alkoholnih pijač, tudi med mladimi, slabšo dostopnost do zdravstvenih in lekarniških storitev, naraščanje števila duševnih stisk otrok in mladostnikov, slabšo vključenost v preventivne programe med starejšimi, brezposelnimi, družinami z nizkim socialnim statusom, enostarševskimi družinami, osebami s težavami v duševnem zdravju ter osebami s hendikepom, sive lise v mreži javno dostopnih defibrilatorjev in pomanjkanje prvih posredovalcev.

Ukrepe želijo še nadgraditi

Prepoznanim potrebam bodo v obeh občinah posvetili več pozornosti z ukrepi, zapisanimi v Strateškem načrtu za krepitev zdravja do leta 2030. Dokument je v okviru projekta Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti, ki ga je pridobil Zdravstveni dom Ajdovščina, pripravil Center za krepitev zdravja (CKZ) skupaj z dvanajstimi partnerji.

Kot je povedala vodja CKZ Alenka Černe, gre za ukrepe, ki jih v obeh občinah že izvajajo, zdaj pa jih želijo še nadgraditi v smeri krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju. “Naša vizija je skupnost, v kateri lahko vsi živijo kakovostno, zdravo in produktivno življenje. To pa bomo dosegli le s sodelovanjem različnih deležnikov, kar je temelj strateškega načrta,” je povedala Alenka Černe.

Ajdovski svetniki so dokument že potrdili, vipavski bodo o njem razpravljali prihodnji teden. Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti na občini Ajdovščina Katarine Ambrožič, so v akcijski načrt vključili konkretne ukrepe za pet- in desetletno obdobje, ki bodo na voljo širši populaciji, zanje pa občini že namenjata in bosta še namenili proračunski denar. Vsebino so strnili v deset ciljev in 15 ukrepov.

Razvijali bodo nove dejavnosti in storitve

“V desetih letih želimo kadrovsko okrepiti službe zdravstvenega doma in poskrbeti za sprotno posodabljanje prostorov in opreme ter ponuditi nove lekarniške storitve. Število obravnav zlomov kolkov želimo zmanjšati z delavnicami za preprečevanje padcev, vzdrževanje in krepitev ravnotežja ter s podpornimi dejavnostmi za starejše. Socialno izključenost starejših želimo zmanjšati s podporo svojcem, z organizacijo dnevnega varstva starejših, brezplačnimi prevozi,” je nekaj ukrepov naštela Katarina Ambrožič.

Posebno pozornost bodo namenili ozaveščanju o duševnih stiskah med mladimi in opolnomočenju otrok ter staršev. Pri reševanju prekomerne prehranjenosti otrok in mladostnikov ter odraslih želijo spodbujati aktiven življenjski slog s ponudbo športnih aktivnosti in športne infrastrukture ter z vključevanjem več lokalno pridelane hrane na jedilnike. Nabor preventivnih dejavnosti želijo približati tudi ranljivim skupinam občanov, širiti želijo tudi mrežo javno dostopnih defibrilatorjev in okrepiti ekipo prvih posredovalcev.


Najbolj brano