Goriško gospodarstvo je lani cvetelo

Gospodarske družbe goriške regije so lani bistveno izboljšale rezultat poslovanja. Kar 48 družb je doseglo čisti dobiček nad milijon evrov. Neto čisti dobiček gospodarstva je znašal 275 milijonov evrov in je po rasti precej nad državnim povprečjem. K temu je veliko prispevalo gospodarstvo v Občini Ajdovščina, ki je paradni konj tudi na področju zaposlovanja in dodane vrednosti.

Največ neto čistega dobička in dodane vrednosti na zaposlenega v 
regiji  so v letu 2021 izkazala ajdovska podjetja, ki so tudi največ 
zaposlovala. Foto: Robert Ferjančič
Največ neto čistega dobička in dodane vrednosti na zaposlenega v regiji so v letu 2021 izkazala ajdovska podjetja, ki so tudi največ zaposlovala. Foto: Robert Ferjančič

NOVA GORICA > Na Goriškem je na gospodarskem področju tako kot leta 2020 tudi lani najbolj izstopala Občina Ajdovščina.

“Gospodarstvo ajdovske občine je izkazalo največji obseg neto čistega dobička, kar 70 milijonov evrov. Tamkajšnje družbe so neto čisti dobiček glede na predhodno leto povečale za skoraj 60 odstotkov. Občina Ajdovščina pa prednjači tudi po stopnji zaposlenosti. Lani so tam največ zaposlovali v primerjavi z ostalimi gospodarstvi v regiji, podjetja pa so izkazala tudi najvišjo neto dodano vrednost na zaposlenega,” je pojasnila Mara Kos Maver, vodja novogoriške izpostave Ajpes.

70 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je za 60 odstotkov več kot v letu 2020, so lani izkazale gospodarske družbe iz ajdovske občine

Kar 61 odstotkov neto dobička regije so med 13 občinami ustvarili v ajdovski, novogoriški in idrijski občini. V primerjavi z letom 2020 pa se je najbolj izboljšalo poslovanje v občinah Idrija in Šempeter-Vrtojba, ki sta leto prej zaključili z neto čisto izgubo.

Dobri rezultati zaradi povečane prodaje

V zvezi z rastjo neto čistega dobička na ravni regije, ki je poskočil za skoraj 1,5-krat oziroma za 146 odstotkov, je Kos Maver pojasnila, da je na to pomembno vplivalo povečanje prihodkov na domačem in tujem trgu. Na tujem trgu so se prihodki povečali za kar 27 odstotkov, še najbolj na trgih izven EU, za kar 47 odstotkov.

Večje povečanje neto čistega dobička so izkazale predvsem strokovno-znanstvene in tehnične dejavnosti, predelovalne dejavnosti, družbe s področja finančnih dejavnosti in informacijskih in komunikacijskih dejavnosti.

“Tudi po gospodarnosti poslovanja so se družbe goriške regije izkazale, saj je delež neto čistega dobička v vseh prihodkih znašal kar 5,5 odstotka, na ravni republike pa 4,7 odstotka,” je še pojasnila Mara Kos Maver.

Izrazito izboljšanje vseh kazalnikov

Podatke iz letnih poročil za leto 2021 je na območju Goriške regije Ajpesu predložilo 3218 družb, ki so skupaj izkazale dobrih pet milijard evrov prihodkov, kar je za 24 odstotkov več kot leta 2020. Prihodki na tujem trgu so znašali 2,1 milijarde evrov.

Število zaposlenih se je povečalo za tri odstotke. Povprečna bruto plača na zaposlenega v regiji je znašala 1837 evrov, kar je za 156 evrov več kot v letu 2020, neto dodana vrednost je zrasla za 20 odstotkov na skoraj 1,3 milijarde evrov, neto dodana vrednost na zaposlenega pa za 17 odstotkov na 49.909 evrov.

Čista izguba družb regije je znašala 24,3 milijona evrov in je bila za kar 71 odstotkov manjša od izgube v letu 2020.

Neugodna struktura brezposelnih

Tudi število brezposelnih še naprej pada. Po zadnjih podatkih je stopnja brezposelnosti na Goriškem 4,5-odstotna, kar je manj od državnega povprečja, je pa struktura brezposelnih neugodna.

“V evidenci brezposelnih imamo skoraj 45 odstotkov starejših od 50 let in 20 odstotkov invalidov, kar je nad slovenskim povprečjem,“ je pojasnila direktorica novogoriške enote zavoda za zaposlovanje Tanja Cink.

Tanja Cink Foto: Nace Novak

Največ potreb po delavcih je v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. “Po podatkih Umarja se kaže tudi za naprej naraščanje zaposlenosti in padanje brezposelnosti, a ne s tako intenziteto kot lani,” je še pojasnila direktorica.

Takšne rezultate bo težko ponoviti

Kot je povedala direktorica severnoprimorske gospodarske zbornice Nevenka Volk Rožič, je regijsko gospodarstvo lani izvozilo za 1,7 milijarde evrov, kar je za 26 odstotkov več kot v letu 2020, uvozilo pa za 1,5 milijarde evrov blaga oziroma za 32,5 odstotka več. Med največjimi izvoznimi partnericami Goriške so še vedno Italija, Nemčija in Hrvaška, pri uvozu pa so na prvih treh mestih Italija, Nemčija ter Bosna in Hercegovina.

Kar se prihodnosti tiče, je v zvezi z rastjo cen energentov opozorila na potrebe po večji digitalizaciji, e-mobilnosti, stabilnih virih financiranja in podobnem, kar predvideva tudi strateški načrt za razvojni preboj Slovenije Horizonti prihodnosti. Vodja novogoriške Ajpes pa je ocenila, da kljub večanju števila registriranih družb in samostojnih podjetnikov zaradi vojne v Ukrajini, rasti cen hrane in energentov prihodnja bilanca na ravni regije verjetno ne bo izkazala tolikšnega dobička.


Komentar novinarja

Sonja Ribolica

Ajdovci višajo utrip

Šolarji in dijaki še čakajo na zaključne ocene, gospodarstvo pa je svoje spričevalo dobilo prav zdaj, seveda za lansko leto. Ocene za celotno slovensko gospodarstvo so, razumljivo, precej boljše kot covidnega leta 2020, so pa med regijami precejšnje razlike. Te so odvisne tudi od tega, kako močno je podjetja udarila epidemija. Podjetja v Istri in na Krasu kot celota so se denimo po rasti neto čistega dobička - ta se je v primerjavi z letom poprej skoraj podvojil - uvrstila na sedmo ...

Preberi več

Najbolj brano