SENG: postavili bomo signalizacijo

Na naravnem kopališču na Soči v Solkanu je mogoče zagotoviti varno kopanje, je bil sklep današnjega srečanja med predstavniki občine, civilne pobude, SENG in strokovnjakov. Treba bi bilo uvesti zvočno opozarjanje na nihanje gladine vode, ki ga ustvarja bližnja hidroelektrarna in postaviti nekaj varoval, zlasti pa ljudi usmeriti stran od kajakaške proge, na dele reke, ki so varni ob vseh vodostajih. Ukinitvi statusa kopalnih voda ob omenjeni progi pa vsi nasprotujejo.

Nad kajakaško progo so deli reke, ki so varnejši za kopanje, menijo 
strokovnjaki. Foto: Vesna Humar
Nad kajakaško progo so deli reke, ki so varnejši za kopanje, menijo strokovnjaki. Foto: Vesna Humar

NOVA GORICA > V zgodbi o predlaganem izbrisu kraka reke Soče pri solkanskem kajakaškem centru s seznama kopalnih voda (tako kot še odseka v Kanalu), je bila danes napisana pomembna stran. Novogoriški župan Klemen Miklavič je skupaj z direktorjem Soških elektrarn (SENG) Radovanom Jerebom in s profesorjem na fakulteti za šport, poznavalcem reševanja na mirnih vodah Borom Štrumbljem pregledal rezultate študije o zagotavljanju varstva pred utopitvami na območju centra. Ki je deloma pokazala to, kar je bilo že znano, obenem pa, da so nedaleč od kajakaške proge čisto varna območja za kopanje.

Prvi cilj je varnost

Kot je znano, je lani na tem območju utonil otrok v deroči vodi, ki razmeroma hitro naraste, kadar na jezu hidroelektrane Solkan dvignejo zapornice in s tem uravnavajo proizvodnjo električne energije. To je že takrat sprožalo polemike in vprašanje je znova aktualno zdaj, ko okoljsko ministrstvo predlaga, da bi ta krak Soče in tistega v Kanalu črtali s seznama kopalnih voda. Kot je danes dejal Jereb, nimajo pri Soških elektrarnah zaradi tega nobenega namena spremeniti načina delovanja elektrarne, ki dnevno povzroča dvigovanje gladine Soče, a “tako deluje že 37 let.”

So pa v podjetju pripravljeni na sodelovanje z ostalimi uporabniki reke in plod tega sta tudi omenjena študija in današnji sestanek. Miklavič je pojasnil, da današnje srečanje ni odziv na ravnanje okoljskega ministrstva, ampak je nadaljevanje predhodnih aktivnosti: “Cilj študije je zagotavljanje varnosti uporabnikov Soče, uredba o kopalnih vodah je drug aspekt. Glavna je varnost, na kar nas je opozorila nesreča na vodi lani. Takrat sprejetim ukrepom moramo pred začetkom nove kopalne sezone dodati nove, ker lanski niso dovolj.” Župan je med drugim spomnil na novo brv za pešce in kolesarje prek Soče, čez katero bodo kopalci lažje dosegli varnejši, desni breg reke.

Bistveni ukrep ta trenutek je po besedah župana uvedba signaliziranja spreminjanja gladine reke zaradi delovanja hidrocentrale. To bodo zagotovile Soške elektrarne. Pripravljajo nujne ukrepe pred novo kopalno sezono. Kasneje pa bo po razlagah župana na vrsti trajnejše urejanje problematike: “Na dolgi rok bomo stremeli k prilagajanju situacije na območju starega jeza. Zlasti civilna pobuda se zavzema, da se izraba vode za ekonomske namene začne podrejati javni rabi.”

Kompromis je po oceni Miklaviča možen, danes so naredili korak v to smer, bo pa po njegovem mnenju ključno sodelovanje pristojnih ministrstev, ker le tako lahko sprejemajo odločitve, ki urejajo javni rabo rek in nato vplivajo tudi na delovanje hidroelektrarn.

Bo kopališče dobilo upravljalca?

Ministrstvo za obrambo je občini že poslalo seznam ukrepov za večjo varnost uporabnikov Soče v Solkanu. In ti se po razlagi Miklaviča deloma prekrivajo z naborom predlogov iz študije, ki je obenem širše obravnavala razmere kraku Soče od solkanskega jeza do državne meje.

“Ministrstvo je predlagalo zvočno in vizualno opozarjanje na začetek naraščanja gladine vode,” je Miklavič izpostavil pomemben ukrep. Kot je povedal Jereb, “bomo namestili opremo za vzpostavitev signalizacije in jo predali mestni občini.” Lokalna skupnost bo nato imenovala upravljalca kopališča. Od pristojnih za varstvo pred utopitvami pa v podjetju pričakujejo, da se odločijo, katere ukrepe izvesti.

Štrumblju so udeleženci sestanka zaupali predstavitev ostalih rešitev, pri čemer te ne omejujejo delovanja elektrarne. Izkazalo se je namreč, da je vsakršen pretok za neizkušene plavalce nevaren in da po kajakaški stezi ni modro plavati. Ampak tam bi odsvetovali plavati le nekaj ur na dan. Približno 100 metrov više in naprej proti lokalu Žogica pa je plavanje razmeroma nenevarno tudi pri večjih pretokih. Zato se bo ljudi ozaveščalo, naj se hodijo kopati tja ali pa na desni breg Soče pri starem jezu, kjer je voda poleti mirna. Omenjena brv to olajša.

Na vrhuncu kopalne sezone študija predlaga uvedbo reševalcev iz vode, ki skrbijo za red, obenem bi zagotovili določeno reševalno opremo. Na dolgi rok je smiselno olajšati dostop do tistih delov rečne brežine, kjer je kopanje varnejše. “Pametno ravnanje pri kopalcih in pri reševalcih bi lahko zagotovilo varno plavanje ne glede na delovanje elektrarne. Sobivanje je možno,” je dejal profesor.

Civilna pobuda: Narejen je korak naprej

Srečanja se je udeležil tudi predstavnik civilne pobude Soče ne damo Saša Marušič iz Solkana, pobude, ki proti zamisli okoljskega ministrstva zbira podpise občanov in jih je zbrala že več kot 3000. “Pozdravljamo današnji sestanek, sporočilo srečanja, da lokalna skupnost skrbi za ta prostor in so spremembe uredbe o kopalnih vodah odveč,” je Marušič uvodoma povedal o srečanju župana in Jereba. Po njegovih besedah so danes dobili dobra izhodišča za nadaljnje pogovore, kakor tudi prve ukrepe, ki bodo povečali varnost uporabnikov Soče, ki niso le kopalci.

Pomembno se mu tudi zdi, da hoče občina braniti ta prostor. Reka je od vseh, sobivanje je možno, dogovarjanje tudi. “Država naj umakne spremembo uredbe in začeli bomo proces dvigovanja zavesti na eni strani uporabnikov Soče in na drugi Soških elektrarn,” je poudaril.


Najbolj brano