Prvi koraki za pozidavo travnika pred Perlo?

Ker želijo iskati rešitve za poplavne težave na območju med Ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico bodo na Mestni občini Nova Gorica izvedli hidrogeološke raziskave terena, da bi ugotovili geomehansko sestavo tal.

NOVA GORICA Preverili bodo možne zmogljivosti ponikanja meteornih vod in s tem tudi možnosti pozidave med Perlo in Ulico Gradnikove brigade. Izvajalec del, Geologija d.o.o. Idrija, bo izvrtal tri raziskovalne vrtine premera dobrih 11 centimetrov in globine 30 metrov (na fotografiji z rdečim krogom označena ena od vrtin). V vsaki vrtini bo izveden nalivalni preizkus z vodo. Dela se bodo začela danes, trajala bodo predvidoma dva tedna, in sicer ob delavnikih med 8. in 17. uro. Zaradi del bo občasno povečan hrup.


Najbolj brano