Previsoka oglasna deska?

V uredništvo PN je poklical občan, ki je opozoril, da je oglasna deska na steni hodnika Okrajnega sodišča v Ajdovščini previsoko in da je težko dostopna. Osebe, ki slabo vidijo ali so na invalidskih vozičkih, pa skoraj ne morejo prebrati najvišje pripete objave in se seznaniti z zadevami, ki jih včasih lahko zadevajo. Na sodišču se ne strinjajo.

Sodišče: oglasna deska ni previsoko, informacije so dostopne.   Foto: Alenka Tratnik
Sodišče: oglasna deska ni previsoko, informacije so dostopne.  Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA “Pritožb, pripomb oziroma pobud v zvezi z oglasno desko Okrajnega sodišča v Ajdovščini, njeno postavitvijo ali berljivostjo na njej objavljenih dokumentov, doslej nikoli nismo prejeli. Ocenjujemo, da je primerno postavljena, na ustrezni višini ter da je, sicer včasih res obsežna zbirka na njej objavljenih dokumentov dostopna in berljiva,” je na vprašanje PN odgovoril direktor Okrožnega sodišča v Novi Gorici Samo Turel.

Oglasna deska je tako nameščena že vrsto let. Turel se je sicer strinjal, da je njihova ocena o ustreznosti lahko subjektivna, dodal pa je, da lahko stranke med uradnimi urami vsebino objav na oglasni deski preverijo in se o njih osebno podučijo v pristojni sodni pisarni oziroma po telefonu ali elektronski pošti. “Enako možnost je imel na uradni dan, 19. decembra, tudi mlajši gospod. Zakaj je ni izkoristil, nam ni znano,” je še pojasnil Turel.

Občana je sicer zmotil tudi način obveščanja, saj naj bi o zadevi, v kateri je posredno udeležen tudi sam, in je bila objavljena na oglasni deski, izvedel zgolj po naključju. Direktor sodišča je o načinu obveščanja povedal: “Sodišče obvešča nosilce pravic in obveznosti v postopkih, ki potekajo pred njim, drugih pač ne.”

O praksi objavljanja na oglasni deski, kjer prevladujejo izvršilne zadeve, na primer javne dražbe, in nepravdne zadeve, kot so zapuščinski postopki, oklici dedičem ali neznanim upnikom, razglasitev pogrešane osebe za mrtvo in drugi oklici, je direktor sodišča pojasnil še: “Z objavami javnih dražb sodišče zasleduje zgolj načelo javnosti ter enake dostopnosti. Torej, da je o prodaji obveščena javnost in je vsakemu, ki ima interes, omogočeno sodelovanje na dražbi. Naslavljamo torej določljiv, a nedoločen krog oseb, ki obstajajo.”

Drugače je z oklici, kjer sodišče naslavlja neznane stranke oziroma stranke z neznanim bivališčem. “Če bi bile stranke, ki so nosilke pravic oziroma obveznosti, sodišču znane, bi se sodišče obrnilo neposredno na njih, oklicni postopek pa sploh ne bi bil potreben. Na ta način bi sodišče prihranilo čas, tovrstni postopki so namreč dolgotrajni, in hkrati znižalo stroške. Oklici so proti plačilu po zakonu objavljeni tudi v Uradnem listu RS. Tako kot ostale zadeve jih objavljamo tudi na spletni strani sodišča.”


Najbolj brano