Porabili bodo lahko skoraj 10 milijonov evrov

Medtem ko v nekaterih občinah niso še poslali vabil na konstitutivno sejo, bodo v Šempetru čez teden dni že razpravljali o proračunu za leto 2019 ter načrtu razvojnih programov. Opravili bodo še imenovanja v delovna telesa, zavode.

Medtem ko se občinski sveti v regiji sploh še niso sestali, se bodo 
v Šempetru čez teden dni že pogovarjali o proračunu 2019.
Medtem ko se občinski sveti v regiji sploh še niso sestali, se bodo v Šempetru čez teden dni že pogovarjali o proračunu 2019.  

ŠEMPETER > V občini Šempeter-Vrtojba so kot prvi na severnem Primorskem potrdili mandate svetnikov in župana Milana Turka. Namesto njega bo v svetniške klopi sedel Aleksander Čerče z Liste Milana Turka, ki se v svet občine vrača po 12 letih. Prihodnji četrtek pa se bodo že pogovarjali o proračunu za leto 2019. Kar ne preseneča, glede na to, da Turk nadaljuje županovanje in je predvidene prihodke in odhodke občine že pred volitvami imel bolj ali manj okvirno načrtovane.

Prihodnje leto naj bi občina imela na voljo 9,21 milijona evrov, pri čemer bodo 931.000 prenesli iz letošnjega leta, odhodkov pa približno 9,9 milijona. Za protipoplavne ukrepe, ki jih je Turk omenjal kot prioriteto, naj bi na območju Čukelj in Zapučk porabili 350.000 evrov, po 200.000 evrov pa za gradnjo infrastrukture v poslovnih conah ob hitri cesti Vrtojba in Lavžnik. 450.000 evrov so predvideli za urejanje kolesarske poti v Bazaro, ki so se je že lotili, izdelali bodo tudi projektno dokumentacijo za odsek poti Bazara - Volčja Draga, kar jih bo stalo 25.000 evrov, še 90 tisočakov bodo vložili v urejanje ostalih kolesarskih stez in poti, pridobili pa bodo še “papirje” za nekatere odseke.

Kar precej denarja bo sicer šlo za infrastrukturo. Med drugim 100.000 evrov za parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi, 150.000 za urejanje Vrtojbenske ulice, 300.000 evrov za krožišče pri Hoferju, 25.000 pa za urejanje križišča pri semaforju, ki vodi v center Šempetra. Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra v Vrtojbi bo stala 120.000, dela Krožne ceste pa 50.000 evrov. Skupno 150.000 evrov naj bi porabili za ureditev javne razsvetljave v Šempetru in Vrtojbi. Za 280.000 evrov bodo obnovili kanalizacijsko, za 175.00 evrov pa še vodovodno omrežje, V Športni park Šempeter naj bi vložili 100.000 evrov, v obnovo strehe na balinišču v Vrtojbi ter ureditev parkirišča, kar že izvajajo, pa 62.500 evrov. 100.000 evrov jih bodo stali stroški ob gradnji prizidka k zdravstvenem domu Šempeter.

Na seji bodo odločali tudi o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta, krajevnih odborov, predstavnikih občine v nekaterih javnih zavodih, ter dajali soglasje k imenovanju direktorja zavoda KŠTM in mnenje k zaposlitvi osebe za določen čas v istem zavodu.


Najbolj brano