Novogoriški mestni svetniki soglasno za večjo dostopnost odlaganja nevarnih azbestnih odpadkov

Svetnice in svetniki so na zadnji novogoriškega mestnega sveta soglasno potrdili, da se Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v mestni občini dopolni na način, da bo občankam in občanom bolj dostopno odlaganje odpadkov iz azbesta. Župan dr. Klemen Miklavič ob tem poziva občanke in občane, da “preudarno ravnajo z vsemi odpadki, predvsem pa z nevarnimi odpadki, kot je azbest, ki je rakotvoren in tudi sicer zdravju ter okolju nevaren”.

“Občanke in občane pozivam, da v primeru dodatnih vprašanj ali 
pomislekov, kako rokovati z azbestnimi odpadki, pokličejo strokovne službe na Komunali Nova Gorica,” je povedal direktor 
Komunale Darko Ličen Foto: Helena Race
“Občanke in občane pozivam, da v primeru dodatnih vprašanj ali pomislekov, kako rokovati z azbestnimi odpadki, pokličejo strokovne službe na Komunali Nova Gorica,” je povedal direktor Komunale Darko Ličen Foto: Helena Race

NOVA GORICA > Dopolnitev odloka je v tej smeri lani predlagala mestna svetnica Maja Erjavec, ki je ob predstavitvi svetniške pobude poudarila, da je “izjemnega pomena, da se občankam in občanom ponudi enostavne možnosti za odstranitev ali odvoz azbestnih materialov, saj je v skupnem interesu vseh nas, da občino očistimo teh zdravju nevarnih odpadkov”. Med drugim je svetnica Erjavec predlagala, da se občankam in občanom ponudi možnost oddaje elektronskega obrazca za odstranitev ali odvoz azbestnih odpadkov. Predlog je bil soglasno sprejet.

Pri pripravi spremembe Odloka so tvorno sodelovali tudi v Komunali Nova Gorica. Direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen poudarja, da “tovrstno zbiranje sicer ne sodi v gospodarsko javno službo, a da je prav na tem širšem severnoprimorskem delu toliko bolj pomembno, da učinkovito odstranjujemo azbestne odpadke”. Mestna občina Nova Gorica fizičnim osebam subvencionira odvoz in odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest. “Občanke in občane pozivam, da v primeru dodatnih vprašanj ali pomislekov, kako rokovati z azbestnimi odpadki, pokličejo strokovne službe na Komunali Nova Gorica,” dodaja direktor Ličen.

Vloga za odvoz odpadkov, ki vsebujejo azbest, je na voljo na spletni strani novogoriške mestne občine


Najbolj brano