Na območju Slejkoti II naj bi gradili sedem večstanovanjskih vrstnih hiš

V Ajdovščini se obeta nov projekt stanovanjske gradnje. Podjetje Diosa invest iz Ljubljane namerava pri Slejkotih, na območju nad regionalno cesto proti Colu, zgraditi sedem večstanovanjskih objektov. Ajdovski svetniki so pred dnevi potrdili novo dispozicijo pozidave.

Na  1,3 hektara velikem območju nezazidanih stavbnih zemljišč 
nad regionalno cesto Ajdovščina-Col  nameravajo v dveh nizih 
zgraditi sedem večstanovanjskih vrstnih hiš. Foto: Alenka Tratnik
Na 1,3 hektara velikem območju nezazidanih stavbnih zemljišč nad regionalno cesto Ajdovščina-Col nameravajo v dveh nizih zgraditi sedem večstanovanjskih vrstnih hiš. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Gre za nezazidana stavbna zemljišča v vzhodnem delu Ajdovščine, ki so namenjena stanovanjski pozidavi. Na občini so prvo pobudo obravnavali že leta 2008, tedanji investitor je pridobil gradbeno dovoljenje za vrstne večstanovanjske objekte s približno 30 stanovanji in za gospodarsko javno infrastrukturo ter z občino sklenil pogodbo o opremljanju, a projekta ni nadaljeval.

Pobudo je zdaj prevzel novi lastnik zemljišča, ljubljansko podjetje Diosa invest, ki želi še pred koncem leta oddati vlogo za gradbeno dovoljenje. Na 1,3 hektara velikem območju nezazidanih stavbnih zemljišč nad regionalno cesto Ajdovščina-Col namerava v dveh nizih zgraditi sedem večstanovanjskih vrstnih hiš, zato je na občino naslovil pobudo za spremembo dispozicije pozidave za območje Slejkoti II.

7

večstanovanjskih vrstnih hiš namerava investitor zgraditi na območju Slejkoti II

Območje še ni komunalno opremljeno, kot so predvideli v dokumentaciji, bo glavni dostop z regionalne ceste, čez območje pa bodo uredili javno pot. Za nemoteno oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo so predvideli novo črpališče, na območju bodo gradili ločen sistem kanalizacije, novo transformatorsko postajo in ekološki otok.

Občinski svet je novo dispozicijo pozidave potrdil in s tem investitorju postavil pogoje, ki jih mora spoštovati pri gradnji soseske. Svetniki so sicer v razpravi opozorili na težave, na katere lahko naleti investitor ob umeščanju pločnika in priključka na regionalno cesto. A župan Tadej Beočanin ne vidi ovir. “Verjamem, da investitor in direkcija za infrastrukturo vesta, kaj počneta na tem delu in bodo zagotovljeni vsi pogoji, da do investicije tudi pride.”


Najbolj brano