Mladi v Tolminu brez stanovanj, kar 1200 pa je praznih

Ker primanjkuje stanovanj, se je Občina Tolmin po zgledu mnogih odločila, da bo občanom pomagala pri najemanju posojil za gradnjo, nakup ali obnovo stanovanj. Do novembra je odprt prvi razpis za subvencioniranje obrestne mere oziroma pribitka nad euriborom. V proračunu so za ta namen rezervirali 50.000 evrov.

 Foto: Neva Blazetič
Foto: Neva Blazetič

TOLMIN > Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih posojil so sicer sprejeli že lani oktobra, prvi javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero pa je odprt od sredine avgusta do 11. novembra. Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je na voljo na spletni strani občine, v času uradnih ur jo občani lahko dvignejo tudi v tajništvu. Občina nima ocene, koliko potencialnih zainteresiranih bi se lahko prijavilo.

Brez stanovanj ni gospodarskega razvoja

Občina je doslej pri urejanju stanovanjskega problema pomagala le socialno najšibkejšim, ki živijo v 105 občinskih stanovanjih. Dodatno jim je namenjala še subvencije za stanarine in stanovanja vzdrževala, za kar je porabila več denarja, kot se ga je od najemnin nateklo. Občinska stanovanja v glavnem sproti zagotavlja, saj je na prednostni listi samo še enajst prosilcev. V nekdanjem objektu Elektra, ki ga je pred časom kupila, načrtuje urejanje osmih novih stanovanj.

1192

stanovanjskih enot v občini Tolmin je praznih oziroma nenaseljenih

Z novim ukrepom se na občini usmerjajo k tistim občanom, ki do občinskih stanovanj niso upravičeni in aktivno skušajo rešiti svoj stanovanjski problem z nakupom stanovanja, preurejanjem ali gradnjo hiše. Pravilnik prinaša natančne kriterije, kdo je upravičen do subvencioniranja obrestne mere za posojilo, ki bi ga najel pri Deželni banki Slovenije, Intesa Sanpaolo Bank in Delavski hranilnici, s katerimi je občina sklenila pogodbo. “Ta ukrep za občino ni obvezen. Ker pa stanovanjska politika deluje tudi v funkciji spodbujanja in podpore gospodarskemu in demografskemu razvoju, predvsem v smislu ohranjanja prebivalstva ter zagotavljanja kvalitetnega življenjskega okolja, se je občina skladno z zavezo iz razvojnega programa in lokalnega programa za mlade odločila za ukrep. Če si družina zagotovi stanovanje v občini, bo tudi ostala,” pojasnjuje odgovorna za gospodarstvo in finance Janja Bičič.

Kot pravi, je prosilec lahko le fizična oseba, ki lahko pridobi poroke, ki bi odplačevali del posojila. Občina lahko posamezniku namenja največ 10.000 evrov za subvencioniranje obrestne mere, ki je v tem primeru euribor plus nič. Mladim, ki so praviloma v denarno težjem položaju, je bolj naklonjena, saj jim lahko dodeli 15.000 evrov subvencije za rok odplačevanja 20 let. Če bi izkoristili vso subvencijo, več kot 80.000 evrov kredita ne bi mogli najeti.

Janja Bičič

Občina Tolmin

“Če si družina zagotovi stanovanje v občini, bo tudi ostala.”

Praznih je skoraj 1200 stanovanj

Tudi na Tolminskem si za ureditev stanovanjskega vprašanja zlasti mladih želijo več najemnih stanovanj. A podobno kot v vsej državi se lastniki svojih stanovanj oklepajo. Od analize stanovanjskega fonda v letu 2015 se prav veliko ni spremenilo. V občini Tolmin je stalno naseljenih 3930 stanovanjskih enot, od tega je 3315 oziroma 85 odstotkov lastniških, najemnih stanovanj je 249 oziroma šest odstotkov. Preostalih 366 stanovanj ima drugačne tipe lastništva. S 65 odstotki prevladujejo individualne hiše, devet odstotkov stanovanj je v dvostanovanjskih hišah, medtem ko delež stanovanj v večstanovanjskih stavbah znaša malo več kot petino.

Pomemben je podatek, da je bilo leta 2015 kar 1376 stanovanj nenaseljenih. “Od tega so jih lastniki okoli 200 uporabljali za počitniška, zares praznih pa je bilo 1192 stanovanj, kar pomeni, da imamo 26 odstotkov stanovanjskih enot neizkoriščenih, kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 20 odstotkov,” poudarja Bičičeva. Podatek razkriva, da lastnikov praznih stanovanj ne zanima, da mnogi, zlasti mladi, obupano iščejo najemna stanovanj, ki jih na trgu ni.

Na vprašanje, ali občina pri tem lahko karkoli naredi oziroma spodbudi oddajanje, Bičičeva pojasnjuje, da nima pravne osnove za kakršnekoli evidence in spraševanje lastnikov. “Oddajanje lahko spodbudi le država na sistemski način z davčno politiko.”


Najbolj brano