Končno gre zares in za 52 milijonov evrov

Gradnja protivetrne zaščite na celotni trasi hitre ceste od razcepa Nanos do vkopa Vipavski Križ je na prelomni točki. Dars je objavil javno naročilo za njeno izvedbo, hkrati bodo na tem delu trase obnovili več odsekov vozišča, pri viaduktu Rebrnice pa zgradili sidrano pilotno steno. Vrednost javnega naročila je dobrih 52 milijonov evrov, dela naj bi trajala približno leto in pol.

Dars je objavil javno naročilo za izvedbo protivetrne zaščite na 
celotni trasi H4 od razcepa Nanos do vkopa Vipavski Križ. Hkrati 
bodo na tem odseku obnovili tudi vozišče in postavili dodatno 
pilotno steno na Rebrnicah. Foto: Alenka Tratnik
Dars je objavil javno naročilo za izvedbo protivetrne zaščite na celotni trasi H4 od razcepa Nanos do vkopa Vipavski Križ. Hkrati bodo na tem odseku obnovili tudi vozišče in postavili dodatno pilotno steno na Rebrnicah. Foto: Alenka Tratnik

VIPAVSKA DOLINA > Na Darsu so v začetku lanskega poletja optimistično napovedali, da bodo predvidoma do konca leta 2021 objavili javni razpis za izvajalca protivetrne zaščite na vipavski hitri cesti, kar se ni zgodilo. Je pa zato zdaj v razpisno dokumentacijo za gradnjo dodatnih protivetrnih ukrepov vključena tudi obnova več odsekov ceste med Razdrtim in Vipavskim Križem. Ta med drugim vključuje sanacijo in preplastitev več odsekov vozišča, zavarovanje premostitvenih objektov z varnostno ograjo in gradnjo 136 metrov dolge sidrane pilotne stene med viaduktom Rebrnice in pokritim vkopom Rebrnice 1. V javnem naročilu, ki se zaključi 21. junija, so načrtovane posege razdelili v dva sklopa. Celotna vrednost je približno 52 milijonov evrov, vsa dela pa naj bi zaključili v 78 tednih.

Dve muhi na en mah

V Vipavski dolini so po skoraj dveh desetletjih opozarjanja na probleme z burjo in z njo povezanimi zaporami ceste ter preusmeritvami tovornega prometa, motenimi roki dobave ter posledično gospodarsko škodo, objavo javnega naročila dočakali z zadovoljstvom. “Res se je malo zavleklo, toda ključno je, da so zdaj vključili tako postavitev protivetrne zaščite kot obnovo ceste na odseku med Razdrtim in Ajdovščino. To je najbolj racionalna rešitev tako s finančnega kot tudi z vidika predvidenih zapor ceste. Med gradnjo bo res treba malo potrpeti, bo pa potem velika prednost v bistveno večji varnosti prometa,” je poudaril vodja strokovnega odbora za spremljanje projektiranja in gradnje protivetrne zaščite pri Severno Primorski gospodarski zbornici Ivan Lemut.

52

milijonov evrov bodo stale ograje, obnova vozišča in podporna stena

V zbornici, ki že ves čas aktivno sodeluje v prizadevanjih, opozarjajo, da izvedbo protivetrne zaščite pričakujejo že od izgradnje hitre ceste. “Po toliko letih čakanja je res že skrajni čas, da jo končno tudi postavijo. Smo zadovoljni, še bolj bi bili, če bi bil ta projekt, ki je star že več kot desetletje, tudi dokončan,” je pojasnila direktorica Nevenka Volk Rožič.

V zbornici sicer ne zbirajo podatkov o neposrednih in posrednih posledicah, a kot pravi direktorica, se v vseh teh letih gospodarska škoda zaradi zapor in omejitev na hitri cesti zaradi burje gotovo meri v milijonih.

Nevenka Volk Rožič

Severno Primorska gospodarska zbornica

“Vsekakor bi bil strošek gotovo bistveno nižji, če bi se protivetrna zaščita zgradila hkrati s hitro cesto.”

Če bi zaščito postavili ob gradnji hitre ceste, bi bilo ceneje

Če se v javnosti občasno pojavijo dvomi o ekonomski upravičenosti zahtevnega projekta, v vodstvu zbornice dodajajo: “Višino investicije težko komentiramo, je pa gotovo to, da bolj kot se izvedba oddaljuje, več škode povzroča gospodarstvu in nenazadnje ogroža udeležence v prometu. Vsekakor bi bil strošek bistveno nižji, če bi se protivetrna zaščita zgradila hkrati s hitro cesto,” še opozarja Nevenka Volk Rožič.

S tem se strinja tudi direktor Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina Marko Rondič. “Postavitev protivetrne zaščite je predvidela že uredba, s katero so umestili hitro cesto v naše okolje. Žal je ob gradnji hitre ceste niso postavili, veseli nas, da se bo to po dolgih letih končno zgodilo. Z izvedbo tega, tudi tehnično zelo zahtevnega projekta, pri katerem so sodelovali najuglednejši slovenski projektanti in strokovnjaki, se bo bistveno zmanjšalo število zapor na hitri cesti zaradi burje, vožnja po njej pa bo za vse varnejša.”

Rondič se strinja, da gre za drag projekt. “Gotovo bi bil cenejši, če bi ga izvedli že med gradnjo hitre ceste, a je za naše okolje in celotno gospodarstvo severnoprimorske regije nujen. Mogoče še najmanj za naše prevoznike, ki večino prevozov opravijo izven naše regije. Je pa pretočnost hitre ceste nujna in potrebna za vse gospodarske subjekte v regiji, ” je spomnil.

Ob tem je poudaril še en vidik: “Čeprav se večkrat pojavljajo namigovanja, da so protivetrno zaščito 'izsilili' prevozniki, na tem mestu to še enkrat kategorično zanikam. Prvi pobudnici za njeno postavitev sta bili občini Vipava in Ajdovščina, saj sta se zavedali omejitev, ki jih v našem okolju pomeni burja.”


Najbolj brano