Izkušena, a povsem različna

V društvih in lokalni politiki dejaven Tomaž Vencelj in v visoki politiki izkušena Miranda Groff Ferjančič pred volilce prihajata z manj različnima programoma, kot sta različna sama. Kljub temu prvi obeta spremembe, druga pa nadaljevanje sedanjega vodenja občine, a z več sodelovanja z občani.

Tomaž Vencelj in Miranda Groff Ferjančič Foto: Saša Dragoš
Tomaž Vencelj in Miranda Groff Ferjančič Foto: Saša Dragoš

> Leta 2008 je v občini živelo 5078, letos pa krepko čez tisoč manj občanov med 15. in 49. letom starosti, 13o3 je zaposlenih izven občine in vozačev. Kako bosta preprečila kolaps občine?

Vencelj: “Mlade lahko zadržijo višje plače. Le z njimi se jim ne bo splačalo voziti v druge kraje. Občina in župan na plače ne moreta vplivati. Skušal pa bom zagotoviti okolje za razvoj raznovrstnih oblik zaposlovanja, predvsem v storitvah in turizmu. V mislih imam tudi socialno podjetništvo. Občinsko upravo bom razvil v servis za občane in jim prišel nasproti s prostorskimi akti in odloki. Zavedati pa se moramo, da migracije so in bodo del vsakdana. Skušal bom zagotoviti infrastrukturo in dvigniti kakovost življenja, da se bodo dnevni vozači vračali v občino.”

Groff Ferjančič: “Mladi so prioriteta v mojem programu. Zajeziti nameravam odseljevanje. Zato bodo nujna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in boljšimi plačami. Omogočila jim bom aktivno vključitev v politiko in namenila del proračunskih sredstev, o porabi katerih bodo odločali sami. Mlade bom skušala pritegniti tudi k selitvi v Idrijo z ustreznimi stanovanji in možnostmi za novogradnjo. V Godoviču plan predvideva 60 novih hiš, gradnja je možna v Zaspani grapi. Podobno velja za KS, v katerih bo gradnja infrastrukture med mojimi prioritetami.”

Tomaž Vencelj

Vodja kulturnih in športnih objektov v Komunali Idrija, gimnazijski maturant, dejaven v društvih, je pri 44 letih eden najbolj izkušenih politikov v občini. Za njim sta dva aktivna mandata v svetu občine, kot predsednik KS Mesto Idrija je to želel prebuditi, a trčil ob zid ovir. Zato želi s sedmimi svetniki Liste krajevnih skupnosti občino znova vrniti občanom in jo voditi od ljudi navzgor.

> Občina v enostranski navezi s Kolektorjem tone. Kako boste povezali celotno gospodarstvo in javni sektor?

Vencelj: ”Vzpostavil bom dialog z vsemi subjekti v občini. Tudi z malim gospodarstvom in kmetijstvom. Podjetja že nudijo široko podporo društvom in prireditvam. Z združenimi močmi bom to skušal dvigniti na še višjo raven. Vlogo župana vidim kot pobudnika združevanja, družbe pa bodo morale s sodelovanjem same pokazati, da jim je za občino mar.”

Groff Ferjančič: “Vesela sem Kolektorjeve javne podpore, a dialog bo tekel z vsem gospodarstvom. Ker večji del gospodarstva temelji na avtomobilski industriji, nameravam s prostorskimi akti več prostora nameniti malemu gospodarstvu v Godoviču in v Idriji. V coworkingih bomo skupaj z gospodarstvom in državo sofinancirali inovativne podjetnike. Predvsem pa upam, da bodo ljudje spoznali priložnost v turizmu, ki lahko prinese nova delovna mesta. Tudi ali zlasti na podeželju.”

Miranda Groff Ferjančič

Nazadnje državna sekretarka na ministrstvu za finance, prej na vodilnih dolžnostih v banki in Rotomatiki, magistra ekonomije ima pri 52 letih zavidljive izkušnje. Kot strokovnjakinja javno zasebnega partnerstva in domača na evropskem parketu stavi na zagon projektov s svežim denarjem in na žensko energijo za boljše sodelovanje z občani v vse bolj problematični občini.

> V občini je okrog 600 razpadajočih, praznih stanovanj, Občina pa mladim ni uspela oddati niti štirih obnovljenih. Kako boste občanom pomagali obnoviti povprečno skoraj 60 let stara stanovanja?

Vencelj: “Za oddajo urejenih stanovanj med mladimi žal ni bilo interesa. Občina ne more sofinancirati obnove stanovanj, ki niso v njeni lasti. Država mora pomagati z zakonodajo, ki bo spodbujala oddajo ali prodajo stanovanj.”

Groff Ferjančič: “Država preko EKO sklada namenja denar za energetsko sanacijo in obnovo individualnih stanovanj. Ohranila bom posojila za mlade in mlade družine, da bodo prazna laže dobila lastnike. Iz proračuna bomo subvencionirali obresti, da bodo stanovanjski krediti ugodnejši.”

Tomaž Vencelj

LKS - Lista krajevnih skupnosti

“Hribovita Idrija je izenačena s primorskimi občinami v financiranju zimske službe, s prekmurskimi v vzdrževanju cest ... To bom skušal v izračunu primerne porabe spremeniti.”

> Nizko zadolžen proračun, je stalno nelikviden. Nima denarja niti za obljubljeni vrtec v Spodnji Idriji. Kje vzeti denar za naložbe?

Vencelj: “Ena od mojih prioritet bo sprememba formule za izračun primerne porabe, saj sedanja izenačuje neprimerljive občine. Občina Idrija zato in zaradi posebnosti (razpršenost poselitve, višinske razlike, razgibanost reliefa, klimatske razmere ...) nima dovolj denarja niti za zakonite naloge, zadolžuje pa se lahko samo za naložbe. Za vrtec se bo nujno treba zadolžiti. Koliko, je odvisno od ponudb izvajalcev. Trenutno najnižja ponudba v višini petih milijonov evrov za milijon evrov presega projektantsko oceno gradnje.”

Groff Ferjančič: “Presenetilo me je, da bo za vrtec denar moral zagotoviti novi župan. Takoj se bom lotila priprave proračuna za leto 2019. Zanj bom poiskala dodaten denar. Problemov ne bom reševala s prekomernim zadolževanjem, pač pa z racionalizacijo in skrbnim načrtovanjem naložb.”

Miranda Groff Ferjančič

neodvisna, podpora SD in SMC

“Zagotavljam, da vrtec v Spodnji Idriji bo. Najprej bom predlagala revizijo projekta, da bomo videli, če so možne še kakšne racionalizacije. Nato pa bo nujno treba najeti posojilo.”

> Godovič kot razvojni potencial občine več let nazaduje. Do kdaj?

Vencelj: “Optimističen sem, ker sta občina in država že podpisali sporazum o skupni celoviti infrastrukturni ureditvi ceste med Godovičem in Logom. Novogradnjam bom zagotovil dovolj zmogljivo infrastrukturo. Na vsak način bom iskal vire za dokončanje prenove gasilskega doma, v katerem bo na voljo večnamenska kulturno športna dvorana.”

Groff Ferjančič: “Načrtujem razširitev obrtne cone, prostora za novogradnjo, ureditev komunalne infrastrukture in pripravo dokumentacije za telovadnico. Potrebno bo urediti jedro vasi. Ker je želja več kot denarja, bom skušala prodorno pridobivati denar izven proračuna.”

> Dva predraga zasebna domova za starostnike, le 23 negovalnih postelj v idrijskem za 509 starih nad 85 let, več kot 40 onemoglih, raztresenih po vsej Sloveniji ... Kaj boste nemudoma ukrenili za vrnitev vsaj dela “odpisanih”?

Vencelj: “Edina hitra poteza je vzpostavitev dnevnega centra. Skladno z novo ureditvijo socialnih storitev bom spodbujal družinsko varstvo starejših na kmetijah. Dobro pa je razvita pomoč na domu, ki je s 70- odstotnim subvencioniranjem občine dostopna vsem. Zagnal bom delo zavoda Sopotnik.”

Groff Ferjančič: “Ureditev prostorov v dotrajanem domu na Marofu bo lahko delna rešitev. V pogovoru z obema koncesionarjema bom skušala doseči širitev zmogljivosti. Brez države, v pristojnosti katere je varstvo starejših, ne bo šlo. Verjamem, da lepa beseda lepo mesto najde. Rešitev bom iskala tudi v sodelovanju s sosednjimi občinami.”

> Idrija je v državi med najbolj nehumanimi v skrbi za starostnike. Ali bosta vzpostavila dejanski medgeneracijski center po vzoru tujih z alternativnimi oblikami varstva starejših?

Vencelj: “Ne strinjam se, da je občina Idrija nehumana, saj ima nadpovprečno število postelj v domovih. Jih je pa premalo in zaradi visokih cen oskrbe so za marsikoga nedosegljive. Skušal bom povezati zdravstvo, šolstvo in socialo in zagotoviti čim boljši medgeneracijski center.”

Groff Ferjančič: ”Dnevno varstvo in vključitev na platformo Sopotnik bom nadgrajevala. Všeč so mi danske stanovanjske soseske, ki združujejo mlade in starejše. Morda bi v sodelovanju z Zidgradom na Uti lahko zgradili takšno.”


Najbolj brano