Hidria v vrtincu lastniških sporov

Dva vodilna v skupini podjetij, povezanih z družbo Hidria, Iztok Seljak in Dušan Lapajne, sta objavila namero za prevzem holdinga, ki posredno obvladuje veliko spodnjeidrijsko podjetje. S tem naj bi, kot je napisal Seljak “našo Hidrio” skušala zaščititi pred prevzemom, za katerim, kot kaže, stoji družina Svetlik.

Hidria se je znašla v vrtincu lastniških sporov. Foto: Neva Blazetič
Hidria se je znašla v vrtincu lastniških sporov. Foto: Neva Blazetič

SPODNJA IDRIJA, LJUBLJANA > Hidria je za slovenske razmere gospodarski gigant. Ima več kot 2000 zaposlenih in letos pričakuje, da se bo njen dobiček povzpel nad 30 milijonov evrov. Prihodki se približujejo 300 milijonom evrov. Skupino prek družbe H&R obvladujejo štiri družine oziroma posamezniki. Največji vpliv in delež ima družina Svetlik, sledi družina Krapš Rejc. Iztok Seljak in Dušan Lapajne, ki sta objavila namero za prevzem, sta po lastniškem vplivu na tretjem in četrtem mestu. Vpleteni posamezniki imajo poleg lastniških deležev pomembne vodstvene funkcije v skupini.

Trije lastniški krogi

Vse z družbo povezane firme imajo sedež v Ljubljani. Večinski lastnik matične družbe Hidria, ki jo kot glavni direktor vodi Lapajne, je Hidria Holding. Vodijo ga trije direktorji, poleg Seljaka še Gašper in Urška Svetlik. Gre za sina in hčer Edvarda Svetlika. Lastnik holdinga pa je družba H&R, torej podjetje, ki ga Seljak in Lapajne nameravata prevzeti.

Šele pogled med lastnike zadnje družbe, H&R, razkrije osebe, ki dejansko obvladujejo poslovno skupino. Družba ES&G, ki je v lasti Edvarda Svetlika, “očeta” Hidrie in človeka, ki ima po neuradnih podatkih še vedno daleč največji vpliv na poslovanje, in njegove žene Ivice Svetlik, je 40,37-odstotni lastnik družbe H&R. Ostali trije veliki imajo skupaj v lasti 42,71 odstotka. Kot kaže, bi Svetlikovi radi dvignili svoj delež čez polovico, Seljak in Lapajne pa jim to skušata preprečiti.

Edvard Svetlik

Delnice kupovali pod ceno in pod mizo?

Lastniška shema Hidrie je urejena tako, da so vzpostavljena vzajemna lastniška razmerja. Holding je večinski lastnik Hidrie, Hidria pa je lastnica enajstih odstotkov deleža v holdingu. H&R je večinski lastnik Hidria Holdinga, a holding je hkrati 4,28-odstotni lastnik družbe H&R. Prav slednji delež sta Gašper in Urška Svetlik pridobila z lanskim odkupom delnic oziroma sta ga na 4,28 odstotkov dvignila iz poprejšnjih 1,56 odstotka holdingovega lastništva H&R. Pri tem Iztok Seljak, s Svetlikovima eden od treh direktorjev holdinga, za nakup ni vedel.

“V začetku meseca decembra sem zaznal sume nepravilnosti v družbi, sume kršitve zakonodaje in notranjih aktov, ki so povezani s pridobivanjem lastnih delnic obvladujoče družbe po ceni deset evrov s strani Urške in Gašperja Svetlika. Ker sem kot direktor odgovoren za zakonitost poslovanja, sem sum nepravilnosti pravno preveril in s pravnim mnenjem, ki sum potrjuje, seznanil nadzorni svet Hidrie Holdinga in upravni odbor družbe H&R,” je v sporočilo za javnost ob objavi prevzemne namere za vse delnice družbe H&R napisal Iztok Seljak.

V nameri za prevzem sta z direktorjem družbe Hidria Dušanom Lapajnetom ponudila 35 evrov za delnico, kar je 3,5-krat več, kot so dobili lanski prodajalci delnic.

Z objavo namere za vodilne izredne razmere

Prevzemno namero je v prvi vrsti mogoče razumeti kot zaustavitev verjetnega nezakonitega odkupovanja delnic. Odkupljene delnice bi se namreč, po že nič kolikokrat pri nas videnem scenariju, kot nagrada razdelile vodilnim - torej tudi bratu in sestri Svetlik. S tem bi se družina dodobra približala 50 odstotkom lastništva Hidrie, ne da bi za to odštela kak evro. Poleg omenjenega 40,36-odstotnega lastništva, ki ga imata zakonca Svetlik, imata njuna sin in hči prek družbe UB&S v lasti še dodatnih 1,56 odstotka H&R.

Prevzemna objava je vodilne v korporaciji Hidria očitno pognala v ognjevito “reševanje” razmer, saj so bili telefoni vseh - od Edvarda Svetlika do Iztoka Seljaka - ves dan zasedeni. Z izjemo družine idrijske družine Krapš Rejc, ki je prek družbe Lojzeta Rejca Rafis lastnica 24,22 odstotka H&R in bo v prevzemu vsekakor odigrala ključno vlogo. Ta telefona ni želela dvigniti.

Nadzorni odbor Hidrie Holdinga (Danica Purg, Edvard Svetlik, Igor Masten), ki ga je Iztok Seljak prej že seznanil s pravnim mnenjem o spornem odkupovanju delnic, se je na prevzemno ponudbo odzval presenečeno: “Za prevzemno ponudbo nekaterih članov vodstva in solastnikov H&R smo izvedeli iz medijev. Zadevo, vključno z očitanimi nepravilnostmi, temeljito preučujemo. Na podlagi pregleda vseh dokumentov in ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev ter dodatnih strokovnih pravnih mnenj bomo postopali skladno z zakoni in internimi pravilniki.”

Upravni odbor H&R pa se še ni odzval. Seljak je že pred dnevi zahteval sklic njegove seje.

Iztok Seljak

Seljak: najtežja odločitev v življenju

Sicer pa nam je Seljak povedal, da ima objava prevzemne namere, poleg zaustavitve škodljivega odkupovanja na vsega deset evrov podcenjenih delnic, namen strateško zaščititi korporacijo in vse preostale male delničarje. “Vseh malih delničarjev je še nekaj čez sto, na voljo za odkup pa je približno 13 odstotkov kapitala. Zato te delničarje pozivamo k temeljitemu premisleku o prihodnosti in možnostih razvoja prodorne korporacije,“ se je Seljak obrnil na male delničarje. Potrdil je, da bi denar za odkup njihovih delnic lahko zagotovili. Sočasno je odločno zanikal, da bi za namero stala sosednja korporacija Kolektor, s katero je Hidria v večnih “sovražnih” odnosih. Prav zaradi višine zneska, ki bo potreben za uspeh prevzemne namere (po ocenah več kot 20 milijonov evrov), Seljak in Lapajne stavita na večje lastnike. “K podobnemu strateškemu premisleku o prihodnosti Hidrie tako kot male vabimo večje solastnike. V partnerstvu, torej skupaj, bi smelo zastavljen razvoj nesporno lahko uresničili,” je povedal Seljak. Dodal je še, da je bila objava prevzemne namere najtežja odločitev v njegovemu življenju. “Kot manjši delničar od leta 1995 se z lastništvom nisem nikoli ukvarjal. Moja prioriteta je bila vseskozi razvoj družbe in njena prihodnost. Izključno za to gre tudi sedaj,” je zagotovil.

V Hidrii je skupno več kot 2000 zaposlenih.

Medtem ko se Svetlikovi še niso odzvali, pa je njihovo mnenje povzeto v uradnem odzivu korporacije Hidria: “Vse družbe v korporaciji vseskozi poslujejo zakonito in v skladu z načeli dobrega korporativnega upravljanja. Pojavljajo pa se utemeljeni dvomi, da v ozadju zahtev po razrešitvi direktorjev Hidrie Holdinga in prevzemne namere stojijo osebe, ki zasledujejo svoje osebne interese in ne interesov družb v okviru korporacije Hidria. Takšnim namenom bomo zato nasprotovali z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev.”


Najbolj brano