Goriško gospodarstvo lani nekoliko slabše kot leta 2017

Z izjemo višine plače in dodane vrednosti na zaposlenega so podatki o poslovanju goriškega gospodarstva v letu 2018 še vedno boljši od državnega povprečja. Ti podatki so se na slabšo podlago v letu 2017 izboljšali, regijski pa so se na boljšo podlago ponekod poslabšali. Stopnja brezposelnosti ostaja nižja od slovenske, na področju turizma pa je regija še naprej beležila rast.

V Novi Gorici so že po tradiciji rezultate gospodarstva v minulem letu in stanja na trgu dela skupaj 
predstavile vodje regijskih izpostav Ajpesa, zavoda za zaposlovanje in GZS. Foto: Nace Novak
V Novi Gorici so že po tradiciji rezultate gospodarstva v minulem letu in stanja na trgu dela skupaj predstavile vodje regijskih izpostav Ajpesa, zavoda za zaposlovanje in GZS. Foto: Nace Novak

NOVA GORICA > “V letu 2018 je bil poslovni izid gospodarskih družb v regiji pozitiven, dobiček pa se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšal za 16 milijonov evrov oziroma sedem odstotkov,” je ob predstavitvi rezultatov gospodarstva Goriške regije v lanskem letu povedala vodja novogoriške izpostave Ajpesa Mara Kos Maver.

Na slabše rezultate poslovanja so vplivali predvsem nižji finančni prihodki, medtem ko so družbe s prodajo blaga in storitev dosegle dober rezultat in dobiček na ravni leta 2017. Prihodki od prodaje so se v regiji povečali za deset odstotkov, izvozni prihodki pa kar za dvanajst odstotkov.

1597

evrov je znašala povprečna bruto plača na Goriškem v letu 2018

Večjo rast dobička - ta je lani skupno znašal 231 milijonov evrov - so izkazale predvsem družbe s področja gradbeništva in trgovine, večje zmanjšanje dobička pa so utrpeli na področju strokovno-znanstvenih in tehničnih dejavnosti, razvedrilnih dejavnosti, informacijskih in komunikacijskih dejavnosti ter finančnih in zavarovalniških dejavnosti.

Za 55 evrov nižja plača od državnega povprečja

V analizo za letno poročilo je bilo vključenih 3179 družb s skupnimi prihodki v višini 4.074 milijonov evrov. Čisti dobiček je izkazalo 2205 družb s skupaj 83 odstotki zaposlenih v regiji.

Po povečanju poslovnega izida družb po občinah se je najbolj izkazala Občina Kanal ob Soči, kjer so družbe neto čisti dobiček skupaj povečale za kar 70 odstotkov. Večje povečanje dobička so zabeležili tudi v občinah Bovec, Ajdovščina in Miren-Kostanjevica, njegovo zmanjšanje pa v občinah Idrija, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko.

“Povprečna plača v regiji je znašala 1597 evrov, kar pomeni za tri odstotke oziroma 55 evrov manj, neto dodana vrednost na zaposlenega pa za sedem odstotkov manj od republiškega povprečja,” je še pojasnila Mara Kos Maver.

Četrta najbolj razvita regija med dvanajstimi

Direktorica severnoprimorske gospodarske zbornice Nevenka Volk Rožič je povedala, da je goriška regija četrta najbolj razvita med 12 slovenskimi statističnimi regijami. Po podatkih za prvih devet mesecev minulega leta je izvoz blaga sicer upadel za 7,4 odstotka, a ostaja Goriška kljub temu tradicionalno izvozna regija, ki pozitivni prispeva k presežku v trgovinski bilanci.

“Največja izvozna partnerica ostaja Italija, kamor izvozimo več kot četrtino celotne vrednosti blaga. Iz Italije tudi uvozimo za dobrih 40 odstotkov blaga,” je pojasnila. Izvoz v Italijo se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšal za pet odstotkov.

“Lani smo zabeležili povečanje prihoda turistov za dobro četrtino, za dobro tretjino pa se je povečalo število nočitev,“ je še povedala. Na obeh področjih že nekaj let beležijo več kot desetodstotno rast, ker so podatki o povprečnem bivanju turistov v regiji, ipd. še vedno pod slovenskim povprečjem, pa je turizem izpostavila kot segment, kjer je še veliko manevrskega prostora za izboljšanje.

Izboljšati zaposljivost starejših od 55 let

Z aktualnimi podatki zavoda za zaposlovanje je postregla direktorica novogoriške območne službe Vesna Petric Uran. Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji je trenutno 5,9-odstotna, v Sloveniji pa znaša 8,4 odstotka. Prijavljenih brezposelnih je na Goriškem trenutno 2800.

“Največ dela imamo s težje zaposljivimi. Goriška regija izstopa po številu brezposelnih starejših, nizko izobraženih, pa tudi terciarno izobraženih, večinoma družboslovcev,” je pojasnila in dodala, da v Sloveniji na splošno zaostajamo za evropskim povprečjem po stopnji zaposlenosti v starostni kategoriji od 55 do 64 let, kar bo treba v prihodnje izboljšati.


Najbolj brano