Država mora priznati vse pravice

60-letnico delovanja je Društvo civilnih invalidov vojn Primorske včeraj praznovalo v Vrtojbi. Kot so opozorili, še vedno čakajo, da jim država prizna vse pravice, medtem pa njihovo članstvo upada.

Člani so z gosti včeraj visoko obletnico praznovali v Vrtojbi.  Foto: Mitja Marussig
Člani so z gosti včeraj visoko obletnico praznovali v Vrtojbi.  Foto: Mitja Marussig

VRTOJBA > Društvo civilnih invalidov vojn (DCIV) Primorske deluje na območju 24 primorskih občin in trenutno šteje 214 članov. Društvo je bilo ustanovljeno, da bi združilo invalide, poškodovane v prvi svetovni vojni, med obema vojnama, v drugi svetovni vojni ali v povojnem času z odvrženimi bojnimi sredstvi. Največ poškodb članov je nastalo med drugim in devetim letom njihove starosti.

Civilni invalidi vojn so še vedno malo poznana skupina invalidov, do leta 1968 so bili povsem prezrti, saj jim ni bilo priznano nikakršno varstvo, čeprav so civilne invalide vojne mnoge evropske države že takoj po vojni izenačile z vojaškimi invalidi in civilnimi žrtvami vojn. Pa tudi leta 1968 so zakonsko zaščito dobile le civilne žrtve vojn s stoodstotno invalidnostjo. Šele leta 1978 so invalidnine dobili tudi tisti z nižjim odstotkom invalidnosti, šele leta 1993 pa so se njihove pravice izenačile z vojaškimi invalidi.

Leta 1958 ustanovljeno Društvo CIV Primorske je že od začetka poudarjalo, da so imeli Primorci, ki so med septembrom 1945 in septembrom 1947 spadali pod Italijo, prejemali invalidnine po italijanski zakonodaji, nato pa nič več. To so ves čas izpostavljali, januarja letos pa so za neizplačane invalidnine tistim invalidom, ki so se poškodovali kot italijanski državljani, tožili slovensko državo. “Rezultat tožbe bo tlakoval pot za izterjavo obveznosti države tudi do tistih civilnih invalidov, ki so se poškodovali kot slovenski ali jugoslovanski državljani. Povedati je treba, da so dosedanje državne instance, primorske upravne enote in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, k zahtevku hitro pristopile, tako da je po končanem postopku na drugi stopnji zdaj v obravnavi na upravnem sodišču. V zmago ne dvomimo, naš največji sovražnik je čas,” je poudaril predsednik DCIV Primorske Mirjan Bubnič in ponazoril: “Leta 1946 je bilo živih tisoč invalidov, ki jim je že Italija priznala doživljenjske invalidnine, več kot 2000 pa teh pravic še ni dobilo.” Tudi sicer članstvo upada. Pred desetimi leti je društvo štelo 329, trenutno pa še 214 članic in članov.

“Zgodovina govori le o velikih stvareh, ne o malih. Na žalost mi sodimo na področje, ki ga veliki dogodki pozabijo,” pa je poudaril slavnostni govornik Evgen Bavčar, državljan Evrope leta 2016, ki je pri 12 letih oslepel, ko mu je pred očmi eksplodirala bomba. “Po vojni je ostalo veliko materiala, ki preži na ljudi, predvsem na otroke,” je dejal in dal vedeti, da nevarnost še obstaja. Spomnil je na vse tiste, ki so se borili, da bi država priznala njihove pravice. “Upajmo, da bo ljudi, ki razumejo tragedijo vojne, vedno več,” je dejal.

Izdali so tudi zbornik Živi pomniki vojn, v katerem je zbranih 27 pretresljivih zgodb civilnih invalidov vojn, zaslužnim pa so podelili tudi priznanja. Naziv častni član so prejeli Ivanka Strnad, Anica Srebrnič, Ivo Leban in Vinko Lipec.


Najbolj brano