“Delavci stavkajo, direktorji se mastijo” - prikaz nasprotnih dejstev

Objavljamo odgovor in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na članek z naslovom: “Delavci stavkajo, direktorji se mastijo”, objavljen 16. 2. 2018.

Mestni muzej Idrija Foto: Saša Dragoš
Mestni muzej Idrija Foto: Saša Dragoš

Ne drži navedba v članku, da je v Mestnem muzeju Idrija zaposlenih 15 oseb, v letu 2017 je bilo namreč zaposlenih 14 oseb v rednem delovnem razmerju in 2 osebi preko sistema javnih del. Ustanoviteljica Mestnega muzeja Idrija je izključno Občina Idrija in ne dve občini, kot to nepravilno navaja članek. Mestnemu muzeju Idrija tekom zadnjih let niso bile ne dokazane niti ne očitane nobene napake s strani ustanovitelja in/ali glavnega financerja, saj redno in strokovno izvaja zastavljen program dela, vsakokratno potrjen s strani sveta javnega zavoda Mestni muzej Idrija. Trditev o odvzemu slovenskosti v Idriji klekljane čipke pa ne zdrži strokovne presoje, saj je v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, že od 8. 8. 2013 kot enota žive dediščine z identifikacijsko številko EID: 2-00028 vpisano “Klekljanje idrijske čipke”. Predlog za vpis je pripravil prav Mestni muzej Idrija.

Mestni muzej Idrija, zanj po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.


Najbolj brano