Civilna iniciativa: Oskrba pitne vode bi morala biti neodvisna od zasebnih podjetij

Pogodba med občino Kanal ob Soči in Salonitom Anhovo o opravljanju storitev na vodarni Močila je po oceni civilne iniciative Danes sporna, saj občini ne omogoča infrastrukturne neodvisnosti od Salonita. V civilni iniciativi namreč menijo, da bi morala biti oskrba pitne vode neodvisna od zasebnih podjetij.

Miha Stegel iz civilne iniciative Danes
Miha Stegel iz civilne iniciative Danes 

LJUBLJANA > Pogodba med občino Kanal ob Soči in Salonitom po pojasnilih predstavnika civilne iniciative Danes Mihe Stegela vsebuje tudi aneks z oznako zaupno. Iz nje izhaja, da je vodarna Močila v celoti last Salonita, ki vso vodo za podjetje pridobiva neodplačno, ima pa obveznosti periodičnega nadzora naprave, vsakodneve priprave vode ipd. "Salonit Anhovo je torej tista pravna oseba, ki bi morala poskrbeti za redno preverjanje delovanja črpalk," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil Stegel.

Občina se je s Salonitom z aneksom iz junija letos dogovorila za obnovo vodarne, Salonit pa bo tudi po obnovi ostal njen lastnik. Občina se je ob tem zavezala k sklenitvi najemne pogodbe, pri čemer pa strošek najemnine ni določen. "Finančnih posledic sklenitve take pogodbe torej ni mogoče oceniti, niti ne vemo, kakšni bodo stroški obratovanja, pod kakšnimi pogoji bo najemna pogodba sklenjena," je izpostavil Stegel.

Pogodba s Salonitom po njegovih besedah predvideva tudi, da občina zagotavlja vodo vsem podjetjem v skupini Salonit. "Kakšna je poraba pitne vode za Salonit, ne vemo, vsekakor pa to že zdaj predstavlja dodatno breme na vodarni Močila, ki je po mnenju NIJZ v določenih situacijah poddimenzionirana," je opozoril Stegel.

V civilni iniciativi menijo, da občina z aneksom k pogodbi prihaja v podrejen položaj

V civilni iniciativi tako menijo, da občina z aneksom k pogodbi prihaja v podrejen položaj, saj je pitna voda odvisna od objekta v zasebni lasti, ki ima celo tujega lastnika, zavezala pa se je k sklenitvi najemne pogodbe. "Ko bo prišel čas za sklepanje te pogodbe, občina ne bo imela druge možnosti, kot da nanjo pristane. To omogoča dodaten pritisk na lokalno prebivalstvo, da sprejme določene parametre funkcioniranja Salonita," je kritičen Stegel, ki meni, da bi morala biti oskrba pitne vode neodvisna od zasebnih subjektov.

Po njegovih besedah mora odbor DZ za okolje, ki bo o problematiki pitne vode v Anhovem razpravljal popoldne, sprejeti primerne sklepe, ki bodo občini omogočili infrastrukturno neodvisnost od Salonita Anhovo.

V iniciativi pozivajo Salonit, da odstopi od nadaljnjih postopkov ustanovitve zavoda

Stegel je sicer na novinarski konferenci povedal še, da je občinski svet Občine Kanal ob Soči na zadnji izredni seji potrdil predlog o ustanovitvi skupnega zavoda med občino in Salonitom, imenovanega Zavod za trajnostni razvoj, prek katerega bi za projekte pridobivali EU sredstva. Prišlo je tudi do ideje, tako Stegel, po kateri bi pridobili EU sredstva za morebiten projekt daljinskega ogrevanja Deskel in Anhovega. To bi lahko bilo po ocenah civilne iniciative sporno, saj bi v primeru, da bi pridobivali odvečno toploto iz cementarne, lahko prišlo do kršenja glede izpustov emisij. Zato v civilni iniciativi pozivajo Salonit, da odstopi od nadaljnjih postopkov ustanovitve zavoda.

Stegel je tudi spomnil, da je Salonit umaknil vlogo za povečan sosežig in zdaj zahteva presojo vplivov na okolje. V civilni iniciativi ta korak pozdravljajo, ob tem pa opozarjajo na nujnost konstruktivnega dialoga, ki pa terja svoj čas.


Najbolj brano