Prva in edina konkatedrala v Sloveniji

Nova Gorica v marsičem ni tipično mesto, saj je po drugi svetovni vojni nastajala v drugačnih okoliščinah kot pred tem druga naselja pri nas.

 Cerkev Kristusa Odrešenika letos praznuje 35 let od izgradnje.
Cerkev Kristusa Odrešenika letos praznuje 35 let od izgradnje.  

Ker so jo začeli graditi v času socializma, ni presenetljivo, da je bila zasnovana kot “mesto brez zvonika”, kot se je izrazil pokojni duhovnik in novinar Drago Klemenčič. No, o tem, da ni imela zvonika, bi sicer lahko razpravljali, saj je nenazadnje na Kostanjevici oziroma Kapeli že bistveno pred začetkom gradnje novega mesta stala cerkev. Drži pa, da je snovalci Nove Gorice niso predvideli. Kar pa je postajalo za verujoče vse večja težava, saj je bilo prostora za vse v cerkvah na Kostanjevici, v Solkanu in Kromberku premalo.

Želja po cerkvi v mestu se je pojavila že konec petdesetih let. A miniti je moralo poldrugo desetletje, da so bile prošnje vernikov in cerkvenih mož uslišane. Leta 1976 so na Partizanski ulici le uredili prostore za bogoslužje, verouk, župnika ... Tistega leta je začela delovati tudi župnija Svetega Odrešenika. A ti majhni prostori so seveda bili zasilni, potreba po novi cerkvi je vseskozi rasla. Uresničila se je leta 1982, ko so ob mestni vpadnici, Vojkovi ulici, ki vodi proti Solkanu, po načrtih arhitekta Franca Kvaternika zgradili sodobno zasnovano cerkev Kristusa Odrešenika.

Posebna je že njena zunanjost, prav tako pa tudi notranjost. V njej, denimo, pogled pritegnejo kar 5,3 metra visoka lesena skulptura Kristusa z dvignjenimi rokami ter prav tako lesen križev pot, oboje je delo slikarja Staneta Jarma, ki je tudi avtor plastike Božje matere z detetom v stranski kapeli. V cerkvi se les prepleta z marmorjem, je svetla, zračna, “diha”, čeprav ni zelo velika, deluje na nek način monumentalno. Leta 2001 so dokončali 22 metrov visok zunanji zvonik, istega leta pa so zraven postavili kip goriškega nadškofa Frančiška Borgie Sedeja (1854–1931), zadnjega od štirih slovenskih nadškofov, ki so od leta 1883 do 1931 vodili goriško nadškofijo.

Cerkev Kristusa odrešenika je posebna še po nečem: je prva konkatedrala (cerkev ki je enakopravna katedrali, sedežu škofije, čeprav je hierarhično pod njo) v Sloveniji, leta 2004 jo je razglasil apostolski nuncij v Sloveniji Santos Abril y Castello. Prošnjo, da bi jo povzdignili v konkatedralo, je dal koprski škof Metod Pirih. Razglasitvi so prisostvovali slovenski škofi in visoki cerkveni dostojanstveniki iz sosednje Italije ter predstavniki drugih javnih ustanov.

Letos cerkev praznuje 35-obletnico izgradnje, v njej pa je pestro in bogato življenje - poleg bogoslužja in verouka tam delujejo vrtec montessori, župnijska karitas, skavti, različne skupine, orgelska šola, v njej prirejajo koncerte ... Po Gašperju Rudolfu, Rafaelu Klemenčiču, Alešu Rupniku in Robertu Ušaju jo vodi Alojzij Kržišnik.

MITJA MARUSSIG


Najbolj brano