355.000 evrov za razvoj podeželja

Lokalna akcijska skupina (LAS) V objemu sonca je objavila nov poziv za sofinanciranje projektov na podeželju. Tokrat je na voljo 355.000 evrov.

Med že izvedenimi projekti je vadbišče v Volčji Dragi na prizorišču 
Lakeness.  Foto: Mitja Marussig
Med že izvedenimi projekti je vadbišče v Volčji Dragi na prizorišču Lakeness.  Foto: Mitja Marussig

BUKOVICA > Lokalna akcijska skupina (LAS) V objemu sonca, ki združuje 116 članov iz petih goriških občin, ima v programskem obdobju 2014 - 2020 na voljo 1,5 milijona evrov za financiranje projektov na podeželju, od tega slabih 600.000 z Evropskega kmetijskega sklada in 880.000 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Doslej so v dveh javnih pozivih že dodelili nekaj manj kot 700.000 evrov, med njimi za projekte Mladinski center Štaloni na Dobrovem, Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti, Center tehniške dediščine ter Rekreacija na prostem v ovčinah Miren-Kostajevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Črtomir Špacapan

Regijska razvojna agencija

“Želja in potreb je vedno več kot denarja. Zato tiste, ki ne dobijo odobrenih projektov, preusmerimo na druge razpise.”

V teh dneh so objavili nov javni poziv, v okviru katerega bo na voljo 355.000 evrov. Izbrani prejemniki bodo upravičeni do največ 80 odstotkov sofinanciranja, je povedala strokovna vodja LAS Fabiana Medvešček. Pričakujejo projekte, ki bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest, projekte za dvig kakovosti življenja, takšne, ki bodo ustvarjali priložnosti za razvoj zelenega in dostopnega turizma in prispevali k aktivnemu preživljanju prostega časa mladih. “Upravičenci so fizične in pravne osebe, prejmejo pa najmanj 5000, največ pa 80.000 evrov,” je še pojasnila. Na RRA nudijo vso podporo in informacije, te pa bodo na voljo tudi na delavnicah, ki bodo 16. maja v Novi Gorici in 20. maja v Bukovici.

Septembra naj bi objavili še en poziv, s katerim bodo razdelili 435.000 nepovratnih evrov. “Glede na uspešnost delovanja našega LAS pričakujemo, da bomo dobili dodatna sredstva ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za gospodarstvo. Za ta sredstva bomo v začetku leta 2020 pripravili še dva razpisa,” je še povedala Medveščkova.

“Zadovoljni smo z rezultati projektov. Denar z javnih pozivov LAS gre izključno za podeželje. To je pomembno, da se vzpostavi ravnotežje med razvojem podeželja in mest. Želja in potreb je vedno več kot denarja. Zato tiste, ki ne dobijo odobrenih projektov, preusmerimo na druge razpise,” pa je povedal direktor RRA severne Primorske Črtomir Špacapan


Najbolj brano